Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
195
lïlj kan in de noodzakelijkheid komen om twintig andere te
verzinnen 17, ten einde die éóoe staande te houden 18,
17 to invent. IS to mainlain,
171.
IIoc schrander 1 de Grieken en fiomeinen ook worcn , zij
hebben nooit de kunst uitgevonden, om boeken te drukhen% of
platen 3 te graveren 4. Het is van belangvoor 5 't publiek,
dat de boozen 6 gestraft worden. Wij verachten de wereld ,
wanneer wij haar dóór en dóór 7 kennen ; maar tvij geven er
ons aan over 8 vóórdat wij haar kennen; en 't hart is verloren
eer de rede 't verlicht 9 heeft. Het is zeker, dat onvoor*
Siiene 10 onheilen 11 grievender 12 zijn dan andere. Het is
hlaarhlijkelijJc 13, dat eene natie niet gelukkig kan zijn onder
eene tirannische 14 regering. Hoewel Antiochns Hannibals raad
goedkeurde, wilde hij dien evenwel niet volgen 15 uit vrees;
dat 16 de overwinning aan Hannibal , en niet aan hem, zoa
toegeschreven 17 worden. Er is niemand, wie hij ook zij,
of welke verdiensten hij ook hebhe 18, die verdrietig 19
ÄOu zijn, indien hij alles wist, wat men van hem denkt.
1 ingeoioDs.
2 to print.
3 print.
4 to engrave."
6 it concerns.
6 wicked,
7 thoroughly.
8 we give ourselves 15 he would not act
to It.
9 to enlighten.
10 unforeseen,
11 evils.
12 gricvons.
13 evident.
14 tyrannical.
K^ 172.
according to it.
16 lest.
17 to attribute.
18 whatever merit he
may have.
19 sorry.
Indien hij rijkdommen verkrijgt, zullen zij zijn hart bederven 1
en mateloos 2 zijn voor anderen. Hoewel hij nog ernstiger
dringt 3, ik zal niet inwilli(fen 4, tenzij hij krachtiger 5 re-
denen gebruike. Hoewel hij haar vriend was, ondernam 6 hij
niet haar gedrag te regtvaardigen 7. Herinner u 8, wat gij
geweest zijt, en wees nederig. O! dat zijn liart teeder 9 ware
1 to corrupt, 4 to comply. 7 to justify.
2 useless. 5 forcible. 8 to remember,
3 to urge, 0 to attempt. 9 tender,
13!