Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
194.
ENGELSCHE
if 9 gevolg door "but, vordert de aanvoegende wijs, als *t een'
toekomenden tijd aandnidt:
Jf he do but speaJc, they shall Indien hij maar spreekt, zullen zij
come, komen.
Duidt het geen' toekomenden tijd aan, dan gebruikt men de aan-
toonende wijs:
If he is but prudent, he will Indien hij maar voorzigtig is, zal
succeed, hij slagen.
If she is but sincere, I am Als zij maar opregt is, ben ik ge-
happy, lukkig.
Hetzelfde is ook toepasselijk op though:
Though he submit, I will not A1 onderwerpt hij zich, ik zal hem
trust him, niet vertrouwen.
Though he submits, he is not Hoewel hij zich onderwerpt, is hij
convinced, evenwel niet overtuigd.
Intusscben vindt men, zelfs in die volzinnen in welke twijfel en
toekomst beide worden uitgedrukt, bij goede schrijvers dikwijls de
aantoonende wijs.
Opstellen over de tijden en de wijzen der Werkwoorden.
170.
Ik schreef, toen hij hier kwam.' Zij las, toen wij vertrokken.
Zij leeren, terwijl 1 wij spelen. Toen ik te Parijs 2 was, ging
ik driemaal i7i de weeh 3 naar mijn' vriend, en tweemaal naar
mijn' neef. Wij hebben veel 4 gereisd en veel gezien ; maar
het beeft ons ontzette^ide 5 sommen gelds gekost, llij beminde
Laar teeder G, en was zeer bedroefd over bare ongesteldheid.
Ik zeg, dat die kinderen de fabelen niet verstaan, die zij lezen.
Toen ik jonger was, geloofde ik , dat bet grootste vermaak in
spelen he stond 7; maar na denh ih er geheel aiiders over 8.
Gij zijt na meer in jaren gevorderd 9, en gij begrijpt, dat de
vermaken der hindschheid 10 dwaasheid waren. Wij hebben
Lan verscheidene aanhiedi^igen, 11 gedaan; maar zij bebben die
van de hand gewezen 12. Hij zal zijn vermogen \Z verliezen,
indien hij schuldig bevonden 14 wordt. Hij , die eene lengen
vertelt, iveet niet 15 welk eene 16 taak bij onderneemt; want
1 whilst. 7 to consist. 12 to refuse.
2 Paris. 8 I am of quite an- 13 fortune,
3 a week. other mind. 14 found.
4 a great deal. 9 to advance. 15 is insensible of.
5 immense, 10 childhood, 15 how great.
G dearly, 11 offer.