Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
190.
ENGELSCHE
Ia de eensgezindheid 16 bestaat de welvaart 17 en de zeker-
heid 18 van elke maatschappij 19. Geduld en vlijt 20, ge-
lijk het geloof, verzetten 21 bergen. Nederigheid en kunde,
met een arm gewaad 22 , overtreffen 23 hoogmoed 24 en on-
wetendheid onder 25 kleederefilQ. Wat heteeke7ien V7
de raadgevi^igen 28 en zorgen van leermeesters 29, indien de
jeugd zich verbeeldt geene hulp noodig te hehhen 30.
16 unity.
17 welfare.
18 security,
19 society.
20 diligence.
21 to remove.
22 apparel.
23 to excel.
24 pride.
25 costly.
168.
26 attire.
27 to signify.
28 counsel.
29 preceptor.
30 to have need.
Hoogmoed en verwaa^idheid 1 verstikken 2 de gevoelens van
afha7ikelijkheid van 3 onzen Schepper; ligtzi7migheid 4 en
gehechtheid 5 aan wereldsche 6 vermaken vernietige7il ge-
voel 8 van dankbaarheid aan Hem. Goede orde in onze zaken,
en niet zoo zeer geringe uitzui7iigi7ige7i 9 , hre7igt 10 groote
voordeelen 11 a«« 10. Die ^vqqVq 7'aadsheer 12, te zamen
met verscheidene andere voor7iame 14 personen , was de 07it-
toerper 15 der omwenieli7ig 16. De godsdienst van dat volk,
zoowel als hunne gewoonten en zeden, was geheel verkeerd
voorgesteld 17. Deugd , ^ei^öe^f^ hij 18 kennis eu rijkdom Id^
geeft 20 grooten i7ivloed 21 cn aa7izie7i 22 ; maar kennis ,
veree7iigd 23 met rijkdom , wanneer de deugd 07ithreekt 24 ,
heeft een' zeer heperkte7i 25 invloed, en wordt dikwerf veracht,
's Menschen geluk of 07igeluk^Q is, voor ee7i groot gedeelte
in zijne eigene handen gesteld 28. Wanneer ziekte,29
1 self-sufficiency. 11 profit. 21 influence.
2 to stifle. 12 senator. 22 respectable.
3 dependance on. 13 in concert. 23 to unite.
4 livity. 14 eminent. 24 is wanting.
5 attachment. 15 projector. 25 limited.
6 worldly. 16 revolution. 26 misery.
7 to destroy. 17 to misrepresent. 27 in a great measure.
8 sense. 18 to join to. 28 to place.
9 mean saving. 19 wealth. 29 infirmity.
10 to produce. 20 to confer.