Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
189
166.
Ilct hezil 1 van onze volkomeiie zmnen 2, van gezonde 3
leden 4 , van een gezond 5 verstand , van vrienden en medge-
zeilen 6 wordt dikwerf over Hhoofd gezien 7, Iioewel het
de hoogste 8 wensch zou wezen van hen, die er beroofd Q
zijn. Ik heb dien ioan zeerwel gekend; zijne voornaamste
bezigheid 11 en genoegen 12 was twisten 13. Al wat eenig
figuur 14 maakt op 't groot tooneel 15 der wereld: de be-
zigheden 16 van den werkzame 17, de ondernemingen van
den eerzuchtige 18 en de heldendaden 19 van den krijgs-
man 20; de deugden die 't geluk uitmaken, en de misda-
den, welke de ellende 21 van ^Kmenschdom 22 veroorza-
ken 23 , komen voort 24 tiit 25 die stille cn geheime schuiU
plaats 26 der gedachten, welke voor elk menschelijk 27 oog
verborgen 28 is.
1 possession.
2 entire senses.
3 uniojored.
4 limb.
5 sound.
6 companion.
7 to overlook.
8 ultimate.
9 to bereave.
10 chief.
11 occupation."
12 enjoyment.
13 controversy.
14 figure.
15 theatre.
16 employment.
17 busy.
18 ambitious.
19 exploit.
IV°. 167.
20 warrior.
21 misery.
22 mankind.
23 to occasion.
24 to originate.
25 in.
26 recess.
27 human.
28 to hide.
Zoodanig is de gesteldheid 1 der menschen, dat de deogd,
hoewel voor een* tijd miskend 2, eindelijk 3 erkend 4 en
geëerbiedigd 5 wordt. Indien de voorregten 6, op 7 welke bij
een onbetwistbaar 8 regt 9 beeft, en die bij lang genoteii 10
heeft, hem nu ontnomen werden 11, zoude 't eene schteeu-
wende 12 onregtvaardigbeid zijn. Luibeid en onwetendheid zijn
de bloedverwanten 13 van vele ondeugden. Wijsheid, deugd
en geluk wonen meestal in den gulden 14 middelstand 15.
l^constitution.
2~to neglect.
SiUltimateiy.
4"to acknowledge.
5 to respect.
6 privilege.
7 to.
8 undoubted.
9 right.
10 to enjoy.
11 to be wrested from.
12 flagrant.
13 parents.
14 golden.
15 mediocrity.