Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
188.
ENGELSCHE
in 'lieven, waarin stilzwijgen 22 en eenvoucliglieid ware 23
wijsheid zijn. De edelmoedige verhaalt 24 nooit in Hbreede2^
de daden, die hij gedaan heeft, nocfi de voorziglige, die, welke
hij doen zaL In hem was waardigheid IQ ^Q\xxVk\Qverme7igd
met zachtheid 28 van zeden.
22 silence.
23 true.
24 to tell.
25 minutely.
26 dignity.
27 to blend.
28 softness.
165.
Niet één van hen, die gij in 't purper 1 gekleed ziet, is
volkomen 2 geinkkig. Wat haten 3 de beste gevoelenis 4,
indien de menschen niet overeenkomstig 5 dezelve leven ? De
roem 6 , én van den persoon , én van zijne ivondervolle 7 da-
den , was door 8 't geheele land verspreid 9. De verschei-
denheid van de voortbrengselen 10 van vernuft 11, zoowel
als die van de werkingen 12 der nalunr, is zonder einde 13-
Gij moet 14 uw* naaste 15 beminnen zoo opregt 16, als
gij u zelven bemint. Aan 17 alle menschen te doen, wat wij
wenschen , dat zij in soortgelijke 18 omstandigheden aan ons
zouden doen, maakt 19 den grooten grondregel 20 der deugd
uit. Matig 21 , regtvaardig 22 eu vroom 23 te leven , wordt
van alle menschen gevorderd 24. Dat bet onze pligt 25 is,
om de zuiverheid 26 van onze ziel en van ons ligchaam te
bevorderen 27, regtvaardig en goed 28 te zijn jegens 29
onze medemenschen 30 en getrouw 31 aan hem, die ons ge-
schapen heeft, lijdt geen^ twijfel 32 hij regtschapene chris-
tenen 33.
1 purple.
2 completely.
3 to avail.
4 sentiment.
5 consistently with.
6 fame.
7 wonderful.
8 throughout.
9 to diffuse.
10 product.
11 genius.
12 operation.
13 without limit, in-
finite.
14 should.
15 neighbour,
16 sincerely.
17 unto.
18 similar; like.
19 to constitute.
20 principle.
21 soberly.
23 righteously.
23 piously.
24 to require.
25 duty.
26 purity.
27 to promote.
28 kind.
29 to.
30 fellow-creature.
31 faithful.
32 to admit of no
doubt.
33 with well meaning
Christians.