Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
184.
ENGELSCHE
J i
lij

161.
Men schrijft 3 de uitvinding 1 van 't hushruid 2 toe 3
aau Bartbold Schwarz. De dood komt dikwerf op bet oogen>
blik, dat men er 't minst aan 4 denkt; en menyar//5 in ééns
van 't vermaak lot bet graf 6 over 5. Men leert beter bel-
geen men verstaat 7 dan hetgeen men niet verstaat. Wanneer
men zich toelegt op verschillende 8 wetenschappen, dan slaagt
men zelden in ééne eenige. Men noemt dikwerf een dichtstuh 9
van de eerste verdienste 10 duister 11 , omdat men niet ge-
noeg 12 hehend 13 is met de ou^^e 14 fabelen , de geschiedenis,
of iels anders, waarop de dichter zinspeelt 15. Verdraag dc
onvolmaaktheden 16 van anderen zonder misnoegen 17. Spreek
geen kwaad 18 van anderen, indien gij niet wenscht, dat an-
deren kwaad van u spreken. Dit is eene goede les.
1 invention.
2 gnn-powder.
3 to attribute.
4 of.
5 to pass.
6 grave.
7 to understand.
8 several.
9 poem.
10 merit.
11 obscure.
12 sufficiently.
162.
13 acquainted.
14 ancient.
15 to allude to.
16 imperfection.
17 vexation.
18 ill.
Men ziet zelden 1 twee personen van 'Izelfde karakter 2,
en van dezelfde gevoelens. Velen 3 lijden liever 4 't ver-
lies 5 van 'l leven , dan dat van een' goeden naam. De lief-
dadigheid 6 verheugt zich 7 in 't geluk van anderen, en is
tevreden , walmeer men aan anderen de voorkeur gééft 8.
Elke wetenschap heeft bare grondregelen 9 en \\arQ moeijelijk-
heden 10. liet heldendicht 11 van Voltaire en dat van Milton
bebben ieder bunne verdiensten. Ieder beeft zijne eigene wijze
van denken en handelen 12. Hoe geleerd hij ook zij, bij be-
driegt zichlZ somtijds. Ieder beeft zijne eigene gebruiken 14.
Alles is veranderlijk 15 in de wereld ; wie kent iels onveran-
1 it is rare to see.
2 temper.
3 many.
4 had rather suffer.
5 loss.
6 charity.
7 to rejoice.
8 that others be pre«
ferred.
9 principles.
10 difficulty.
11 epic poem.
12 to act.
13 to mistake.
14 custom.
15 mutable.