Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
183
Some eo some hody zijn meer bepaald en bevestigend dan any en
any hody. Any lody gebraikt men in eene vraag, en some body
in een antwoord:
Is any body at home?
Y es y there is some body,
Have you any bread?
Yes, here is some.
Is er iemand t'hnis?
Ja, er ia iemand.
Hebt gij wat brood ?
Ja , hier is wat.
In plaats van any body gebruikt men ook any one, any person
en any man.
Neither wordt altijd door nor gevolgd, hetwelk voor ieder zelf-
standig naamwoord niet herhaald wordt :
Neiiheryourbrother,yoursister. Noch nw broeder, noch uwe zus-
nor your cousin, ter, noch uw neef.
En either door or; b. v.:
It was either ihe father or the 't Was óf de vader óf de zoon,
son who told it, die 't zeide.
NM60.
Opstelleyi over de Onbepaalde Voornaamwoorden.
Men zegt, dat de vijanden een groot leger op de beengebragt 1
hehhen ; maar niemand gelooft het. Iedereen is nieuwsgierig 2
om te weten of gij in uw voornemen geslaagd 3 zijt; maar gij
maakt er een geheim van. Ieder X^^hsooals ^t hem behaagt 4,
laat ons daarom niet meer van die zaak spreken. Men is zeer
geneigd 5 de gewoo7iten 6 van vreemdelingen slecht te vinden-
Men zegt, dal gij schadeloos zult gesteld worden 7, maar ik
kan 't niet gelooven; 't zijn maar beloften. Mijne vrienden heb-
ben ieder honderd gulden ontvangen ; heb ik u dat niet reeds
gezegd? Er is iemand bier gekomen om naar u te vrageii 8;
maar gij waart niet t* buis. AVanneer men van den weg der
deugd afgedwaald 9 is, moet men trachten er weer op te ko-
men. Men verhaalt 10, dat Pythagoras een stilzwijgen 11 van
vijf jaren vorderde 12 van degenen, die bij onderwees in de
wijsbegeerte 13.
1 to raise.
2 curious.
3 to succeed.
4 as he pleases.
5 inclined.
6 custom.
7 to be indemnified.
8 to ask for you.
9 to deviate.
10 it is reported.
11 silence.
12 to require.
13 philosophy.