Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page

382. ENGELSCHE
Dat is:
De wereld hecht (de menschen naar de wereld hechten) dikwijls enz.
Deze voornaamwoorden worden in 't Engelsch niet herhaald; h. v.:
They dance, sing, play, etc. Men danst, zingt; speelt, enz.
as they think proper, naar verkiezing.
One wordt ones in 't meervoud, wanneer't, in zinnen als de vol-
gende, na een bijvoegelijk naamwoord staat:
What sort of canes will you ha- Welke soort van rottingen wilt gij
ve, long ones, or short ones? hebben, lange of korte?
Which gloves will you have, the Welke handschoenen wilt gij heb-
greenones, or the white ones? ben, de groene of de witte?
Men gebruikt het niet bepalend voornaamwoord every hody, als
men 't door all men kan omzetten:
Every hody (ook wel every one) Iedereen moet zijn' pligt doen.
must do his duty,
"Wanneer men dus van iets spreekt, dat op elk* persoon in 't bijzon-
der betrekking heeft, gebruikt men every one:
Every one does what he pleases. Ieder doet, wat hem behaagt.
Every one took his own. Ieder nam 't zijne.
Every one en each worden dikwerf onverschillig gebruikt:
They were seated, every one Zij zaten een ieder op zijne plaats.
{each) in his place.
Maar als men alleen van twee personen spreekt, dan moet men
uitsluitend each gebruiken:
I saw two children, and gave Ik zag twee kinderen, en gaf elk
each of them a hook, een boek.
Some hody en some one beteekenen beiden iemand, en worden
' veeltijds onverschillig gebruikt:
! l Iemand vertelde mi,'.
I Some one told me, \ ^
Men kan hier ook some person gebruiken.
' H Hollandsche sommigen wordt door some vertaald:
Some helieve it. Sommigen gelooven 't.
Some say so. Sommigen verhalen 't.
Men kan ook zeggen: some people en some men.