Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
180.
ENGELSCHE
dige7% 10 toestand 11 gekend Iiad , waartoe 12 gij gehragt
waart. Bedenk 14, o mensch! dat uw stand 15 op aarde he-
paald 16 is door de wijsheid Gods, die uw hart tent, die de
ijdelheid 17 uwer wenschen ziet, en die dikwerf uw gehed
verwerpt 18. Voorzigtigheid en gematigdheid 19 schenken ons 20
de achting dergenen , met wie wij verkeeren 21.
10 deplorable,
11 condition.
12 to which.
13 to rednce.
14 remember.
15 station.
16 to appoint,
17 vanity.
159.
18 to reject.
19 moderation.
20 gain us,
21 to converse.
De man, tot wien ik gesproken heh, is heden uit Spanje aan-
gekomen. De wereld is een tooneel 1, waarin ieder zijne eigene
rol 2 speelt. Ik zal nimmer de gunst Tcrgeten, die gij mij-6e-
wezen 3 hebt, AVij moeten altijd denken aan de zorgen dergenen,
die ons opgevoed 4 hebben. Na 5 't hestaan 6 van God is
er niets, waaraan 7 ik minder twijfel, dan aan ^^ onsterfelijk-
heid 8 der ziel. De mcnschen denken niet genoeg 7ia Q over 10
de gevaren , waaraan zij blootgesteld zijn. Laat ons de uitwerk-
sels van voor-cn tegenspoed 11, en wij zullen weldra
hemerke7i 12, welke 't verkieslijkste 13 is. Laat ons trach-
ten ons zeiven bekwaam Xamaken 14, om depligten XevervuU
len 15 van den sta7id 16, waartoe God ons hestemd 17 heeft.
1
2 part,
3 done.
4 to bring up.
5 after.
6 existence.
7 of which.
8 immortality.
9 do not reflect
enough.
10 on.
11 to consider.
12 to perceive.
13 most desirable.
14 to render,
15 to fulfil.
16 situation.
17 to destine.
Over de Onbepaalde Voornaamwoorden,
(Zie ook bladz. 41.)
Het woordje men wordt in 't Engelsch op verschillende wijzen ver-
taald , als door one, toe, they of people,
1°. Men gebruikt one (dat wel 't minste te pas komt) of we
als men van dingen spreekt, die zeer algemeen zijn, of wanneer men
een' grondregel voordraagt, die op alle menschen betrekking heeft;
b. v.: