Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 179
Mea kan that ook voor personeo gebruiken:
The friend that 1 know. De vriend, dien ik ken.'
The child that played, Het kind, dat speelde.
Wanneer er bij that een voorzetsel staat, moet men dit volstrekt
achteraan plaatsen:
The minister that I speak of. De staatsdienaar, van wien ik spreek.
Het zou eene grove fout zijn to zeggen:
The minister of that I speak.
Dit is echter niet het geval met tohom en which-.
The man, of whom *) I bought De man , van wien ik 't pcnne-
the penknife, mes kocht.
Men kan veeltijds de betrekkelijke voornaamwoorden in den vierden
naamval weglaten :
The man I speak of. De man, van wien ik spreek.
The hooks we have found. Do boeken, welke wij gevonden
hebben.
The house we have bought. Het huis, dat wij gekocht hebben.
Opstellen over de BetrehkelijJce Voor^iaamwoorden.
N®. 158.
De nederigheid is eene der schoonste dengden, die wij kannen
bezitten. Cicero was een dergenen, die opgeofferd 1 werden
aan de wraak der Driemannen 2. Al de voordeden 3, die wij
op aarde genieten, komen van God. Het is klaarblijkelijk 4,
dat er een God is, door wien alle dingen geregeerd worden. De
leugen 5 is eene ondeugd, van welke 6 wij niet te veel afkeer 7
kunnen hebben. Vermijd 8 de misslagen, waarin ik gevallen 9
ben. Ik zou a geholpen hebben, indien ik van te voren den ellen-
1 to sacrifice. 4i evident. 7 horror; aversion.
2 triumvirs. 5 lying. 8 to avoid,
3 advantage, 6 for which; 9 to fall.
*) De leerling lette wèl op 't onderscheid tusschen of whom
en whose, welke uitdrukkingen niet met elkander kunnen verwis-
seld worden. Het eerste bepaalt volstrekt niet, wie de eigenaar
was; terwijl whose penknife 1 bought zou aanduiden, dat den maa
werkelijk 't pennemes toekwam.
10*