Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
178. ENGELSCHE
Voor M'ien verzamelt 2 een gierigaard 3 schatten ? Niet voor
zich zeiven. Wie is de man, die zeker kan zijn van etn besten-
dig geluk? Welke van uwe broeders is getrouwd? De jongste,
mijn vriend! Welke van uwe zusters leert de engelsche taal?
De oudste, die gij laatst gezien hebt. Welke van de zeemogend'
heden 5 heeft de beste zeemagt 6? Welke misdaad heeft die
man begaan 7, dat hij zoo streng gestraft wordt ? Ik kan
er u niets van verhalen. AVat is het gevoelen van uw* vader
om/ren/8 die zaak? Welke waren de heldendaden ^'H^n Alex-
ander den Grooten ? Welke is de geschiedenis van de stich'
ting 10 van Rome? AVelke soort 11 van regering hadden de
Spartanen 12? Door wien werd Cesar gedood 13? Welke
wonderwerken 14 vergezelden 15 de Israëlieten 16 bij 17
hunnen uittogt 18 uit 19 Egypte 20?
2 to hoard. 9 achievement. 15 to attend.
3 miser. 10 foundation. 16 Israelite.
4 constant. 11 kind. 17 at.
5 maritime power, 12 Spartan. 18 departure.
6 navy. 13 slain. 19 from.
7 to commit. 14 miracle. 20 Egypt.
8 on; concerning.
Over gebruik der Betrekkelijke Voornaamwoorden,
(Zie ook bladz. 39 en 40.)
Het betrekkelijke who kan men alleen voor personen, en nooit
voor dieren of zaken gebruiken:
The man who loves you, De man , die u bemint.
't Zou dus eene fout zijn te zeggen:
The cow who gives us milk, De koe, die ons melk geeft.
Men zegt:
The cow which or that gives us milk.
Van dieren of zaken sprekende, gebruikt men that en which, en
dikwerf onverschillig.
The dog that, or which, ran De hond, die wegliep.
away,
The books that, or which, I have De boeken, welke ik gekocht heb.
bought .
The pen that, or which, is fallen, De pen, welke gevallen is.