Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST, 177
lïiet van. Degene, die niet een geheim tan bewaren 14], is
onbekwaam om 15 te regeren,
14 to keep. 15 incapable of.
4 Over 'i gelruih der Vragende Voornaamwoorden.
(Zie ook bladz. 38.)
De vragende voornaamwoorden moeten voor ieder zelfstandig naam-
woord herhaald worden:
What look and what pen have Welk boek en welke pen hebt gij
you found? gevonden?
Who wordt alleen voor personen gebruikt:
Who told you so? Wie vertelde n dat?
Whose book is that ? Wiens boek is dat ?
Trom whom have you received Van wien hebt gij 't geld ontvan-
the money ? gen ?
What wordt even als 't Hollandsch wat in een' onbepaalden ziu
gebruikt:
What do you think? Wat denkt gij?
What has he given you? Wat heeft hij u gegeven?
What wordt ook voor welke gebruikt, in den zin van wat voor,
wat voor een:
What man told it you ? Welke man zeide 't u ?
What liquor is that ? Welke drank is dat ?
What woman comes there? Welke vrouw komt daar?
Wanneer men nit eenige personen of zaken eene enkele bedoelt,
gebruikt men which:
Which of them will you have ? Welke van deze wilt gij hebben ?
Which of these books have Welke van deze boeken hebt gij
you read? gelezen?
To which of those persons do Aan welken van die personen geeft
you give ihe preference ? gij do voorkeur ?
De voorzetsels, die bij deze voornaamwoorden behooren, staan dik-
werf achteraan:
What do you speak of? Waar spreekt gij van ?
What does she laugh at? Waar lacht zij óm?
Opstel over de Vragende Voornaamwoordeii.
]^I^ 157.
Wien zult gij raadplegen 1, den advokaat of den notaris
1 to consult.
10