Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
WS—
176. ENGELSCHE
Het voornaamwoord degene wordt in 't Engelsch vertaald door
een persoonlijk voornaamwoord of door those en these:
He who performs his duty. Degene, die zijn' pligt doet.
They who are wise are happy. Degenen, die wijs zijn, zijn gelukkig.
Those who know it. Degenen, die't weten.
Men zegt onverschillig:
IVe love those who are wise, 1 w. i • -i /i. \ .
' I Wij beminnen degenen (hen),
nse, J
We love them who are wise, J
Vele spreekwijzen, waarin degene voorkomt, worden in 't Engelsch
geheel omgezet, en dit voornaamwoord wordt dan vertaald door een
persoonlijk voornaamwoord, gevolgd van een betrekkelijk:
They are happy, who are con^ Degenen (zij), die zich met weinig
tented with little, vergenoegen, zijn gelukkig.
Hetgeen wordt ook vertaald door whati
What renders man unhappy, Hetgeen (wat) den mensch onge-
lukkig maakt.
What the law commands, "Wat (hetgeen) de wet gebiedt.
Opstel over de Aanwijzende Voornaamwoorden,
156.
Van al degenen, die wij gezien hebben, is deze de wijste, de
voorzigligste en de geleerdste. Deze vrouwen zijn eigent^injiig
zij veranderen Iiare besluiten alle dagen. Hetgeen ik van u vor-
der 2 is eene wederheerige 3 vriendschap, zoo als die bestond 4
tusschen uw' vader en mij 5. De opvoeding is voor 't verstand,
hetgeen de zindelijhlieid 6 is voor 't ligchaam. Hetgeen weinig
kost, is te duur, wanneer 't van geen nut is. De atiehlen 7
der ziel zijn gevaarlijker dan die van H ligchaam. Het eeuwig
geluk is oneindig 8 verheve7i hoven 9 dat, hetwelk de mensch
op deze wereld kan bezitten. Alle menschen baten degenen, die
niet da7ikhaar zij7i voor 10 eene goede dienist 11. Zij, die
de ivetenschappe7i> 12 verachteu, kennen er dc waarde 13 niet
1 whimsical. 6 cleanliness. 10 who are unmindful
2 to ask. 7 disorder. of.
3 reciprocal, 8 infinitely. 11 good turn.
4 to exist, 9 sux)erior to, 12 learning.
5 mc. 13 value.