Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST. 175
dikwerf de heloo7iing 3 onzer weldaden 4. Deze stad heeft
hare schoonheden 5 , en hare ligging h gemakkelijk 6; ik be-
wonder vooral hare rijke magazijnen 7. Dat water is niet goed
voor u ; ik ken al deszelfs boedanigheden , en zou 't nimmer
in znihe gevallen 8 aanprijzen. Ik beb een boek van n gevon-
den onder de mijnen. Een boek van mij, zegt gij? toon 9 't
mij. Hls een groole troost 10 vrienden te hebben, aan wie wij
onze gedachten kunnen mededeelen 11, en die deel nemen 12
in onze vermaken en dtoefheden 13. liet rijk is te groyide
gerigt 14; het leger is geslagen 15, de fina7iczé'nlQ zijn ver-
ward 17, dc vloot 18 is ver7iield 19, en de onderdanen zijn
arm. Iedere taal beeft hare bijzondere 20 schoonheden. De
menscben trekkeii 21 somtijds meer vrucht uit bunne dwalingen
dat uit bunne roemrijkste 22 daden. Hoe vaart Mejufvrouw*)
uwe zuster ? Men moet zich in acht nemen om zijne gezondheid
te heware7h 23. 't Is uw pligt gehoorzaa^n ie zij7i 24.
reward. 11 to communicate. 18 fleet.
4 favour. 12 to participate. 19 to annihilate.
5 beauty. 13 grief. 20 peculiar.
6 convenient. 14 to ruin. 21 to reap.
7 ware-house. 15 beaten. 22 most glorious.
8 case. IG finaucos. 23 to preserve.
9 to show. 17 deranged. 24 to obey.
10 comfort«
• , 3. Over de Aanwijzende Voornaamwoorden»
(Zie ook bladz. 36.)
Men gebruikt this, wanneer men van een' tijd spreekt, die nog
voortduurt, en that, wanneer men van een tijdperk spreekt, dal
verleden of toekomend is:
This is ihe age of reoohttions, Dit is de eeuw der omwentelingen:
That was the most glorious Dat was de roemrijkste tijd voor
time of Athens , Athene.
Vele taalkundigen zijn er voor, ora de aanwijzende voornaamwoor-
den vóór ieder naamwoord te herhalen:
These men, these women and Deze mannen, deze vrouwen ea
these children, deze kinderen.
Zie bladz. 70,