Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
wm
174. ENGELSCHE
Deze voornaamwoordeu worden niet herhaald, wanneer verschei-
dene naamwoorden op elkander volgen:
My master, uncle and cousin Mijn meester, mijn oom en mijn
come together , neef komen «amen.
Your brother and sister are fa.- Uw broeder en uwe zuster zijn
tigued, vermoeid.
lts is 't bezittelijke voornaamwoord voor H onzijdig:
There is a tree; its fruit is Daar is een boom; zijne vruchten
very good, zijn zeer goed.
"Wanneer men in 't Hollandsch den tweeden naamval van de per-
soonlijke voornaamwoorden gebruikt, om de bezitting aan te dui-
den , dan heeft men ia 't Engelsch de zelfstandige bezittelijke voor-
naamwoorden: ''
This book is mine. Dit boek is van mij.
These houses are yours, Deze huizen zijn van u.
Those horses are his. Die paarden zijn van hem.
"Wanneer de bezittelijke voornaamwoorden voorafgegaan vforden door
!iet telwoord een, vertaalt men die op twee wijzen;
One of his daughters , 1
of > Eene zijuer dochters.
'A daughter of his, J
Somtijds worden deze voornaamwoorden voorafgegaan door aanwij-
zende :
These knives of yours , Deze uwe messen.
These houses of mine, Deze mijne huizen.
De bezittelijke voornaamwoorden worden ook dikwijls op zich zeiven
staande gebruikt, om de verpligting tot leta aan te wijzen; b. v.:
It is mine to teach, yours to 't Is mijne zaak (of verpligting) to
be attentive, onderwijzen, de uwe op te letten.
In't algemeen sprekende, moet zijn door one's vertaald worden;
One must be virtuous to in- Men moet deugdzaam wezen, om
crease one's happiness, zijn geluk te verhoogen.
Hetgeen omtrent het persoonlijk voornaamwoord thou, is aange-
merkt , geldt ook voor 't gebruik van thy en thine.
Opstel over H gebruik der Bezittelijke Foornaamwoordenn
N°. 155.
Zoodanig 1 zijn de menschen ; hunne ondankbaarheid 2 is
1 aucb. 2 ingratitude.