Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
172. ENGELSCHE
We do not read. Wij lezen niet:
Ia de volgeade spreekwijzen staat het achter;
It is Ik hen het.
It was you. Gij waart het.
Wanneer men vragend en vragend-ontkennend spreekt, staat het
voornaamwoord tusschen 't hulpwerkwoord en 't werkwoord:
Do I speak? Spreek ik? . ^
Did I not come? Kwam ik niet?
Wanneer verscheidene werkwoorden, die in denzelfden tijd staan,
op elkander volgen, behoeft men 't voornaamwoord niet te her-
halen:
I write, read and play, Ik schrijf, lees en speel.
He danced and laughed. Hij danste en lachte.
In verschillende tijden worden de persoonlijke voornaamwoorden
herhaald:
I lelieve,! believed, andishall Ik geloof, ik geloofde, eu ik zal
always believe ihat it is so, altijd gelooven, dat het zoo is.
Het voornaamwoord wordt niet herhaald in denzelfden naamval:
J love and revere him, Ik bemin en acht hem.
We haie and despise her. Wij haten en verachten haar.
Verschillen de naamvallen, dan worden de voornaamwoorden htr-
haald:
I saw her, and told her the Ik zag haar, en vertelde haar het
news, nieuws.
Somtijds staan er verscheidene voornaamwoorden bij een werkwoord:
Tou, he, she and I read every Gij, hij, zij en ik lezen alle
day, dagen.
Opstellen over de persoonlijke Voornaamwoorden,
153.
De arend 1 heeft een doordnngend 2 oog; lüj kijkt in 3
de zon , zonder zijne oogleden 4 te sluiten 5 ; hij bewoont de
konde landen , en bouwt 6 zijn nest op de krninen der boog>
ste bergen. Gij en hij zijt van hetzelfde gevoelen; 't zal daarom
niet moeijelijk rijn , de zaak 6* bij te leggen 7. Telemachcs,
1 eagle. 4 eye-lid. 6* matters.
2 piercing. 5 to lower. 7 to accommodate.
3 at. 6 to build.