Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
ENGELSCHE
der; herdsmen y veehoeders; — clergyman, geestelijke; clergymen ]
geestelijken; enz. — German, Duitscher; Roman, Romein; cayman,
kaaiman, en andere, die niet met man zijn zamengesield, nemen,
volgens den gewonen regel, s aan.
De volgende woorden zijn onregelmatig in de vorming van 't meer-
voud: child, kind; children, kinderen; — brother, broeder; bre-
thren, broederen (in figuurlijken zin voorkomende); — ox, os; oxen,
ossen; — die, dobbelsteen; dice, dobbelsteenen; *) —goose, gans;
geese, ganzen; — louse, luis; lice, luizen; — mouse, muis; mice,
muizes;—tooth, teeth, tanden; — foot, voQi',feet, voeten; —
penny, stuiver; pence, stuivers (men zegt echter pennies, wanneer
men deze muntstukjes zeiven en niet de waarde bedoelt).
Het woord news, nieuws, wordt bijna algemeen, door de beste
schrijvers, als tot het enkelvoud behoorende, gerekend.
Means, middel, wordt én tot het meervoud én tot het enkelvoud
gerekend.
People, menschen, lieden, heeft in de beteekenis vanroZit, natie,
een regelm. meerv. als: two different peoples, twee verschillende natiën.
Voorts kan men hier nog bijvoegen, dat de woorden van 't Latijn
afkomstig en op us uitgaande, dezen uitgang in i veranderen, als:
radius, meervoud radii; Horatius, meerv. Horatii; genius, meerv.
genii; wordt dit laatste woord echter niet voor gelei- of bescherm'
geest gebruikt, maar voor een' man van buitengewonen aanleg ge-
bezigd , dan is 't weder onregelmatig geniuses.
"Woorden van H Grieksch herkomstig en op on nilgaande, veran-
deren dit on in a, als: automaton, m. automata; phenomenon, m.
phenomena.
4. Over de naamvallen.
De zelfstandige naamwoorden in 't Engelsch hebben drie naamval-
len ; de eerste (nominative), de tweede (possessive) en de derde of
vierde (objective).
Wanneer personen of zaken als werkende voorkomen, zegt men ,
dat zij in den eersten naamval of Nominative staan; om eene be-
zitting of een' eigendom aan te toonen, voegt men veelal eene 'ä
bij 't naamwoord: de vierde naamval toont het voorwerp of doel
*) MCi muntstempel, is regelmatig.