Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST. 167
De bijvoegelijke naamwoorden staan meest altijd vódr de zelfstan-
dige naamwoorden:
A generous mind. Een edelmoedig hart.
What an amiable wonan she is! Welk eene beminnelijke vronw is zij!
. Zij staan achter de zelfstandige naamwoorden in de volgende ge-
vallen :
1. Wanneer zij als bijnamen van vorsten gebruikt worden:
'Alexander the Great, Alexander de Groote.
Charles ihe Bold, Karel de Stoute.
2. Wanneer ook 't volgende van 't bijvoegelijke naamwoord af-
hangt of zijne kracht ontleent, bijzonder in poëzij:
A man generous io his enemies. Een man , edelmoedig jegens zijne
vijanden.
"Feed me with food convenient Voed mij met voedsel, dat ge-
for me, schikt voor mij is,
3. Ook de volgende bijvoegelijke naamwoorden, die eene zekere
maat of hoeveelheid aanduiden:
A tree four feet thick, Een boom vier voet dik.
A house twenty feet long, Een huis twintig voet lang.
A steeple a hundred feet high. Een toren honderd voet hoog.
A river three miles broad, Eene rivier drie mijlen breed.
Wanneer men, in deze gevallen, lengte en breedte vergelijkt,
gebruikt men het voorzetsel by:
The chamber is twenty feet long. De kamer is twintig voet lang
by ten and a half wide, en tien en een half breed.
Men laat ook somtijds 't bijvoegelijk naamwoord geheel weg, en
zegt hij verkorting:
The chamber is twenty feet by De kamer is twintig voet lang en
ien, tien breed.
4 Wanneer er verscheidene bijvoegelijke naamwoorden bij een
zelfstandig behooren , kunnen deze achteraan staan :
A man, just, wise and chari- Een regtvaardig, wijs en liefdadig
table, man.
A woman, modest, sensible and Eene zedige, gevoelige en deugd-
virtuous, zame vrouw,
6. Wanneer er een bijwoord bij staat:
A boy regularly studious. Een jongen, die geregeld studeert.