Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST. 165
Komt cr echter een woord tasschen beiden, dan wordt herhaald:
TAey are JohrCs as icell as Eli' De boeken zijn zoowel van Jo-
za^s hooks, hannes als van Eliza.
I had the physician's, not the Ik bad de hnlp van den dokter,
surgeon's assistance, niet van den heelmeester.
"Wanneer er verscheidene naamwoorden op elkander volgen, die
alle in den tweeden naamval staan, dan is de herhaling van of
dikwerf onaangenaam; als men dan eens kan gebraiken, doet
men beter:
The severity of the preceptor of De strengheid van den leermees-
the son of the king, ter van den zoon van den koning.
Beter zegt men:
The severity of the preceptor of Do strengheid va a den leermeester
the king's son, van *8 koniogs zoon.
In sommige gevallen gebruikt men beiden, of en ^s, als:
It is a discovery of Sir Isaac Ilet is eene ontdekking van Sir
Newton's {discoveries), Isnak Newton.
One of the relations of Mr. B^s Een van de bloedverwanteu van den
{relations), Heer B.
Sommigen laten (vooral in poëzij) de V weg, wanneer het woord
reeds op eene s ol x eindigt, en zetten alleen 't afscheidingsteeken;
anderen zijn (bijzonder in proza) hier tegen, en schrijven:
Festus came into Felix''s room, Festus kwam in de kamer van
Felii.
Jameses wife. De vrouw van Jakobus.
Maar wanneer 't eerste naamwoord eene g in elk van de laatste
lettergrepen heeft, en 't woord, dat er opvolgt, ook met eene s be-
gint, dan laat men de s na de apostrophe gewoonlijk weg, daar men
anders, door een al te sissend geluid, te zeer tegen de welluidendheid
zon zondigen ; b. v.:
For conscience^ sake (niet eon- Om des gewetens wil.
science's),
For righteousness' sake. Ter liefde der regtvaardigheid.
Francis^ son, De zoon van Francis.
Men gebruikt ook de als men van openbare plaatsen spreekt, als:
ƒ have heen at St, Peter^s Ik ben in de St, Pieterskerk ge-
{church), weest.