Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
164. ENGELSCHE
van een' Alexander en dc voorzigtigheid van een* Wellington
Men noemt Boileaa den Horatius 15 van Franhrijk.
15 Horace;
147.
De Spanjaarden 1 zijn altijd ernstig 2, en de Franschen
steeds vrolijk. Zulk oen goed man verdient bemind te worden
De christelijke 3 godsdienst is waar, heilig en troostrijk 4
Het 07iderwerp 5 van de Ilenriade van Voltaire is de zege
praal 6 van Hendrik den Vierden over zijne vijanden. De over
winning, welke Cesar behaalde 7 in de vlakte 8 van Pbarsalie
was doodelijh 9 voor 10 zijn vaderland, nadeelig voor de Ro
meinen en noodlottig 11 voor H geheele menschdom. De nede
rigbeid is dc grondslag 12 der christelijke dengden» De stad
Troje 13 was eertijds 14 de beroemdste in Klein-Azië 15,
Smyrna is cenc koopstad aan de Middellandsche zee,
1 Spaniard. 6 triumph; 11 fatal.
2 grave. 7 to obtain; 12 basis.
3 Christian: 8 plain. 13 the city of Troy,
4 comfortable, 9 baaeful, 14 formerly.
5 subject, 10 to. 15 Asia Minor,
TWEEDE HOOFDDEEL;
Over de Zelfstandige Naamwoorden^
(Zie ook bladz. 5—12 en 20—28.)
De zelfstandige naamwoorden worden in 't Engelseh door middel
der voegwoorden of door den tweeden naamval verbonden:
The master and the pupils do De meester en de leerlingen doen
their duig t hunnen pligt.
The sisier or the brother. De zuster of de broeder.
The mouth of that river. De mond van die rivier.
The books of those children. De boeken van die kinderen,
In den tweeden naamval gebruikt men dan veeltijds 's, als:
My father''s house. Mijns vaders huis.
Man^s happiness, 's Menscben geluk,
Viriue's reward. De belooning der deugd.
Wanneer verscheidene zelfstandige naamwoorden in den tweeden
naamval staan, dan plaatst men '5 alleen bij het laatste:
This was my father, mother Dit was de raad van mijn* vader, van
and uncle's advice, mijne moeder cn van miju* oom.