Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
163
145.
De rusteloosheid 1 van geest 2 maakt ons onbekwaam tot 3
het genieten 4 van vrede en liet doen 5 van omen pligt. Eene
oordeelku7idige 6 schikhlrig 7 der stadiën maakt 8 de vorde-
ringen 9 gemakkelijk 8. De dankbaarheid is een krachtig 10
en werkzaam groridbegi^isel 11 bij 12 goede en edelmoedige
harten. De mensch is omringd 13 door tallooze 14 gevaren.
De deugd is geplaatst tusschen twee uitersten 15 , die beide
even berispelijk 16 zijn. De losbandigheid 17 en de misdaden
hanen 18 den weg tot verderf. Lesse^i 19 hebben weinig
invloed 20, indien zij niet door voorbeelden versterkt 21 wor-
den. Uitbufidige 22 vrolijkheid 23 is de bloedverwant 24
van 't verdriet 25.
1 restlessness.
2 mind.
3 to unqualify for,
4 enjoyment.
5 performance.
6 judicious.
7 arrangement.
8 to facilitate.
9 improvement.
10 powerful.
11 priuciple.
13 with.
13 to encompass.
14 innumerable.
15 extreme.
16 blamable.
17 liceutiousaess«
18 to pave.
19 precept,
20 influence.
21 to enforce,
22 excessive.
23 merriment.
24 parent,
25 grief.
N®, 146.
hadden een* al te stre7igen 1 meester, die nimmer te-
vreden was, al deden zij hunnen pligt. De zekerheid, zelfs 2
in 7ioodlottige 3 gevallen» 4 , is somtijds verkieslijker da7h 5
twijfeli7ig 6. AVare dapperheid beschermt 7 de zwakke7h 8,
en ver7iedert 9 den onderdrukker 10. Eerlijke 11 pogingen ,
warmeer wiew er i7h volhardt 12, zullen eindelijk 13 gelukken.
Hij betaalde mij de dubbele waarde, en was zeer verblijd heC
daarvoor te bezitten. De beide broeders zijn bij mij geweest, en
hebben mij van hanne achting verzekerd. De Newtons cn de
Miltons zullen altijd zeldzaam 14 zijn. Hij heeft den moed
l severe.
3 even,
3 distressful.
4 occasion ; event.
5 preferable to.
6 suspense.
7 to protect.
8 feeble.
9 to humble.
10 oppressor.
11 honest.
12 if persevered in.
13 finally.
14 scarce.
11*