Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
170.
ENGELSCHE
Milton; de bracht 9 en harmonie 10 van Pope; de keurig'
heid 11 van Addison en de treffende 12 eenvoudigheid 13
van Sterne. De nijd oordeelt over 14 de daden door de men-
schen, die ze verrigt 15 hehhen, maar de billijkheid 16
oordeelt over de personen door de daden. Onderli?ige 17 ge-
negenheid 18 is de hand 19 der zamenleving 20; zonderbaar
is H leven een last 21 , vol vrees en zonder 22 troost. De
zonden , bijzonder joerboden 24 in 't Evangelie 25 , zijn :
zinnelijke lusten 26, gierigheid 27, toorn 28, nijd, baat
hoogmoed, ijdelheid, diefstal en leugeiitaal 29.
9 strength.
!10 harmony.
11 delicacy.
12 patiietic.
13 simplicity.
14 to judge of.
15 to perform.
10 equity.
17 mutual.
18 benevolence^
19 bond.
20 society.
21 life becomes grie-
vous.
22 void of.
144.
23 particularly.
24 forbidden.
25 Gospel.
26 sensual lust.
27 covetousness,
28 anger.
29 falsehood.
De val 1 van een* Staat wordt gewoonlijk voorafgegaan 2
door eene algemeene 3 ontaarding 4 der zeden 5 en eene
verachting 6 va7i 7 de Godsdienst. De bewustheid 8 van
schuld 9 mag ons met regt 10 verschrikken. Iloe vele teleur-
stellingen hebben , in bare gevolgen 11, den mensch van den
ondergang 12 gered 13. De deugd balsemt 14 de 9iagedach-
tenis 15 der goeden. In vele iinjagingen 16 schepen wij ons
in met bet vermaak, en landen 17 met het verdriet 18-
De gezondheid 19 en de rust 20 , de onschatbaarste 21 bezittin-
gen , worden met 23 kleine kosteii 22 verkregeii tZ. Er is eene
onafscheidbare 24 verhindtenis 25 tusschen godsdienst cn deugd-
1 ruin.
2 to precede.'
3 universal.
4 degeneration."
5 manners.
6 contempt.
7 of.
8 consciousness.
9 guilt.
10 justly.
11 consequence.
12 ruin.
13 to save.
14 to embalm.
15 memory,
pursuit.

17 to land.
18 sorrowfully,
19 health.
20 peace.
21 most valuable,
22 expense.
23 obtained at.
24 inseparable.
25 connection.