Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 9
aalmoes of aalmoezeu; deer, hert of herten; sheep, schanp, schapen,
swine, varken, varkens, enz.
Het meervoud wordt gemeenlijk gevormd door bijvoeging eener
5, als: dove, duif; doves, duiven; —face, gezigt;/ac^j, gezigten
Maar wanneer 't zelfstandig naamwoord op eene x, ch, sh
s of SS uitgaat, voegt men er es bij, om 't meervoud te ma
ken, als: hox, doos; boxes, doozeu; — church, kerk; church
es, kerken; — hiss, zoen; hisses, zoenen; — lash; zweep
slag; lashes, zweepslagen. — Wanneer ch als eene h wordt nit
gesproken, voegt men er alleen eene s bij, als: monarch, monarch
monarchs, monarchen; — distich, tweeregelig vers; distichs, twee-
regelige verzen.
Vele woorden, die met eene o eindigen, hebben es in 't meer-
voud: hero, held; heroes, helden; — negro, neger; negroes, negers; —
cargo, lading; cargoes, ladingen; — U}0, wee; woes, weeën; —
volcano, vulkaan; volcanoes, vulkanen; enz. — Komt er echter nog
een klinker voor de o, dan nemen zij enkel s aan; b. v. bamboo,
bamboes; bamboos, bamboezen; — folio, foliant;folianten. In
oorspronkelijk EngeUche woorden zal men dit echter niet aantreffen.
Die woorden, welke op ƒ of fe uitgaan, veranderen de ƒ of fe in
ves in 't meervoud: loaf, brood; loaves; brooden ; — hnife,
mes; hnives, messen; — wife, huisvrouw; wives, huisvrouwen; —
half, half; halves, halven; — calf, kalf; calves, kalveren; uitge-
zonderd de woorden op oof, ief en r/, als: grief, relief, reproof,
dwarf, enz. Thief, dief, maakt echter weder thieves. — Die,
welke op ff uitgaan, hebben altijd uitgenomen staff, stok of
staf, waarvan 't meervoud is staves. *)
Zelfstandige naamwoorden, die op ij uitgaan , hebben ies in het
meervoud; beauty, schoonheid; beauties, schoonheden; — cherry,
kers; cherries, kersen; —fly, vlieg; vliegen. Maar wanneer
de y door eene andere klinkletter voorafgegaan wordt, heeft het
woord maar eene als: hey, sleutel; heys, sleutels; — delay,
uitstel; delays, uitstellen; — attorney, procureur; attorneys,
procureurs; — boy, jongen; boys, jongens.
Het woord man, en al de met man zaraengestelde woorden,
veranderen a in H meervoud in e, als: man, man; men, man-
nen; — woman, vrouw; women, vrouwen; — herdsman, veehoc-
*) Staff heeft ook een regelmatig meervoud stoffs, wanneer 't
de staf van een leger beteekent.
CA