Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
160. ENGELSCHE
springt 21 in Zwitserland aan den voet van den St. Gothard,
21 to rise.
140.
Groen henadeelt 1 het gezigt minder dan rood. Het geld
geeft den mensch dikwerf aa9izie?i 2, vrienden, geboorte 3 ea
schoonheid. Groote dingen 4 gebeurden 5 er bij den dood van
Cesar. Eer is men verschuldigd 6 aan koningen en regenteii 7»
De onwetendheid 8 is de bron der dwalifigeji 9, der an^st-
valUgheid 10 en van 't bijgeloof 11. Geneesmiddelen 12
zijn dikwijls wansmakelijk 13, naar mate 14 zij heilzaam zijn.
Wellevendheid 15 is niet altijd met ons geboren; zij is dikwerf
de vrucht 16 der gewoonte, der ondervinding of dtxoefening 17.
Europa trekt 18 uit 19 de nieuwe wereld: suiker, wol, thee,
tabak 20 en verscheidene 21 andere dingen. Ondeugd en deugd
Lebben tegenovergestelde 22 uitwerksels 23. De ondeugd,
Tan welke gij spreekt, is zeer groot.
to hurt.
credit.
birth.
event.
to happen.
is due.
magistrate.
8 ignorance.
9 error.
10 scruples.
11 superstition.'
12 remedy.
13 disgustful.
lé in proportion as.
15 politeness.
16 offspring.
141,
17 application,
18 to draw.
19 from.
20 tobacco;
21 several.
22 contrary;
23 effect.
Socrates was een wijsgeer 1; Pericles een veldheer; Appelles
een schilder; Phidias een beeldhouwer 1 \ Cicctù een redeitaar
Livius 4 oen geschiedschrijver 5 ; Virgilius 6 een dichter ;
Boerhave en Harvey waren geneesbeeren van grooten naam 7.
Eigenbelang 8, roem en eerzucht zijn de groote beweegrede-
nen 9 van onze daden. De beste kofTij komt van Mokka 10 ,
eene stad iu Gelukkig ArabieFrederik de Groote, Koning
1 x)hilosopher,
2 scalptor,
3 orator,
é Livy.
5 historian.
6 Virgil.
7 great reputation.
8 self-interest.
9 motive.
10 Mocha.
11 Arabia Felix,