Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST.
159
geerte om fortuin te maliën, zijn meestal de oorzaken van die
dapperheid 3, welke men zoo zeer onder dc menschen rocwi* 4.
liet horen is heden verkocht voor t«ee hroonen 5 schepelQ^
en de suiker voor vijftig gulden 't cenie^iaar 7. De deugd is
beminnelijk en de ondeugd liatelijk. Dq goedertierenheid ï^ ^
wijsheid Q (tn dQ moed zijn schoonere sieraden ineen' vorst dan de
juweelen 10, waarmede liij bedekt is. Mt\.heschaafdgehruih \\
is de wetgever 12 der talen. De hoogmoed 13 en de ijdeU
heid 14 zijn dikwijls do bronnen van vele ongelukken. De
liefdadigheid 15 is dc grootste van alle Christelijke 16 deug-
den. De geschiedenis, de aardrijkskunde Vi ^ti A^tciskunde
zijn nuttige weienschappen.
3 valour.
4 to celebrate,
5 crown,
6 bushel.
7 hundred weight.
8 clemency.
9 wisdom.
10 jewel.
11 civilized custom.
12 legislator.
13 pride.
130.
14 vanity.
15 charity.
IG Christian.
17 geography.
18 mathematics.
De helden 1 hebben hunne oogenhlikken 2 van vrees, en dc
bloodaards 3 hunne oogenhlikken van moed 4. De onmatig-
heid ^ cn de luiheid 6 zijn de twee gevaarlijke vijanden des le-
vens. De koningrijken Engeland en Pruisen 7 en het keizerrijk
Frankrijk zijn zeer magtig 8. Sicilië' is de graanschuur 9 van
Italië. 'Wij zijn in de vruchtbaarste 10 deelen van Frank-
rijk geweest. Hij vertrekt 11 de toekomende 11 week Moar 13
Portugal. Zij komen van Zwitserland, en gaan naar Amerika.
Da Pyreneën liggen 14 lasscbcn Frankrijk en Spanje 15, en
strekken zich uit 16 van den Atlantischen Oceaan 17 lot
de Middellandsche Zee 18. De Alpen 19 scheiden 20 Italië
van Frankrijk, Zwitserland en Duitschland. De Rijn oiit-^
1 hero. 8 powerful; 15 Spain.
2 fit. 9 granary. 16 to extend.
3 coward. 10 most fertile. 17 Atlantic ocean.
4 brave moment. 11 to set out. 18 Mediterranean Sea;
5 intemperance. 12 next. 19 the Alps,
6 idleness. 13 for. 20 to separate.
7 Prussia, 14 are situated; lie.