Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
166.
ENGELSCHE
verschrihhelijk 4 geraas hoor ik? Weet gij wat dît beteekent?
Italië 5 is een heerlijk 6 land, en Sicilië 7 de tui7i 8
van Europa. Wij bewonderen de kracht der paarden ; 't zijn
zeer nuttige dieren. De paarden, die gij gekocht bebt, zijn
zeer schoon. Een' vriend kan men niet wel kennen in den
voorspoed. Een goed voorbeeld is eene taal, die iedereen ver-
slaat. De fortuin is eene eigenzinjiige 9 godheid 10. Een
wijs man acht 11 bet vermaak zeer weinig, omdat H een ver-
gift 12 is voor den geest 13.
4 terrible, 8 garden. 11 to value.
5 Italy. 9 capricious, 12 poison.
6 delightful, 10 divinity. 13 mind.
7 Sicily.
137.
De deagd is een sieraad 1 in den voorspoed, een troost 2
in den tegenspoed, en de bron 3 van alle geluk, 't Gezigt d,
't gehoor 5, 't gevoel 6, de smaak 7 en de retik 8 zijn de
vijf natuurlijke zhineii 9. *t Oosten 10, 't westeji 11, 't
noorde?b 12 , 't zuiden 13 zijn de vier hoofdpunte7i 14. De
lessen des tegenspoeds zijn heilzaam 15, hoewel 16 07iaa7ige-
naam 17: de lessen des voorspoeds zijn aangenaam, hoewel
dikwerf nadeelig 18 ; de eerste 07itsluijere7i 19 somtijds ver-
horgene 20 deugden: de verborge7ie 21 ondeugden. De
lucht 22 is zeer gezond in Frankrijk , cn 't klimaat 23 ge-
matigd 24. De dagen van de maand December zijn zeer kort.
Dc aarde draait 25, en niet dc zon. Hij vervalt 2G van den
cenen misslag 27 in den anderen.
1 ornament.
2 comfort.
3 source.
4 sight.
5 hearing.
6 feeling,
7 taste.
8 smell.
9 senses;
10 cast.
11 west.
12 north.
13 south.
14 cardinal point.
15 salutary.
10 though.
17 unpleasing.
18 pernicious.
138,
19 discover;
20 hidden.
21 concealed;
22 air.
23 climate.
24 temperate;
25 to turn.
26 to fall.
27 fault.
De liefde tot roem 1, de vrees voor schaalde 2, cn de be-
1 glory. 2 shame.