Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST. 157
What a man! Welk een manl
Somtijds beeft men in 't Engelsch het niet*bepalend lidwoord, als
men in 't Ilollandsch 't bepalende heeft:
Six pence a pound. Zes stuivers het pond.
Tour guilders a yard. Vier gulden de el.
Hot lidwoord behoeft niet herhaald te worden, wanneer de zelf-
standige naamwoorden, waarop het betrekking heeft, in geslacht of
getal van elkander verschillen; b. v.:
The brothers, sisters and father De broeders, de zusters en de va*
are here, der zijn hier.
Hiervan dient men uit te zonderen die gevallen, waarin men met
nadruk spreekt, zoo als:
Ee told me even the day and Hij zeide mij zelfs den dag en het
the hour when it happened, uur, wanneer het voorviel.
De lidwoorden staan achter de woorden double, all, loth en half:
Double the number. Het dubbel getal.
All the town, De geheele stad.
Doth the brothers, De beide broeders.
Ralf an hour, Een half uur.
Het niet-bepalcnd lidwoord staat ook achter 't bijvoegelijk naam«
woord, wanneer dit door de bijwoorden too, so, as, how, ver?
gezeld is;
Too heavy a burden. Een al te zware last.
Too large a house. Een al te groot huis.
As great a man as you, 'Zulk een groot man als gij.
Tou know how fine a garden Gij weet, welk een echoone tuin
it is , het is.
So small a matter. Zulk eene geringe zaak.
Opstellen over U gebruik der Lidwoorden^
136.
Hij verkoopt de koffij voor elf stuiver 't pond, en 't laken
\oor twaalf gulden de el. Wij bebben duiven 1 gekocht voor
drie gulden H dozijn 2. Dat is niet duur, dunkt roij. Zij
verkoopen ook ka?it 3 voor tien schelling de el. Welk een
1 pigeon. 2 dozen. 3 lace.