Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
164. ENGELSCHE
Men laat het lidwoord gewoonlijk weg bij de naamwoorden, die
iets onzelfstandigs aanduiden, iets, dat alleen in beschouwing bestaat,
eoo als de namen van deugden, ondeugden, hartstogten, ook van
wetenschappen, kunsten, enz.:
Virtue is amiable, De deugd is beminnelijk.
Vice is odious. De ondeugd is verachtelijk;
Pride and vanity are often the De hoogmoed cn de ijdelheid zijn
sources of many misfortunes, dikwerf de bronnen van vele on-
gelukken.
History is useful. De geschiedenis is nuttig;
Geography is agreeable. De aardrijkskunde is aangenaam."
Love will creep where it ean^ De liefde kruipt, waar zij niet
not go, gaan kan,
"Wanneer men, evenwel, meer bepaald van deze dingen spreekt;
gebruikt men 't lidwoord:
The love of glory, De liefde tot roem.
A reigning vice, Eene heerschende ondeugd.
The fear of winter. De vrees voor den winter.
The history of that country, De geschiedenis van dat land«
Men laat het lidwoord ook weg bij zelfstandige naamwoorden, die
een gedeelte van een geheel aanduiden:
Gold and silver are metals. Goud en zilver zijn metalen;
Deze woorden hebben evenwel 't lidwoord vódr zich , wanneer
men de dingen nader aanwijst, bepaalt en van andere onderscheidt:
The bread, that is on the table, Het brood, dat op de tafel is.
The wine, that you have in De wijn, dien gij in den kelder
the cellar, hebt.
Men laat ook 't lidwoord weg vóór de tegenwoordige deelwoor-
den, als zelfstandige naamwoorden gebezigd; b. v.:
Walking is healthful. Het wandelen is gezond.
Zoo ook vóór titels en waardigheden, welke door een' eigennaam
onmiddellijk gevolgd worden:
Lord Byrón , Lord Byron.
King James, Koning Jakobus,
Hiervan zijn uitgezonderd: Emperor, Keizer; Czar, Czaar; Arch-
duke, aartshertog, met hun vrouwelijke.
Men gebruikt het niet-bepalend lidwoord bij de volgende uitroe-
pingen :
What a noise / "Welk een geraas!