Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST. 155
ied Staie&t de Vereenigde Stalen; ihe Hague, 'a Gravenhage; iJie
Crimea, de Krim; ihe East-Indies, de Oost-Indièn; ihe Jfesi-In*
dies, de West-Indiën; ihe Levant, de Levant; the Morea, Morca;
ihe Palatinate, de Paltz; ihe Texel, Texel; ihe Tgrol, Tyrol.
De namen van rivieren en van bergen in 't meervoud, worden ge-
woonlijk door 't lidwoord vergezeld, dewijl het woord berg en rivier
er onder verstaan wordt;
The Jlps are very high. De Alpen zijn zeer hoog.
The Danube is rapid. De Douau is snelvlietend.
Zoo ook de namen van schepen, dewijl 't woord ship er ondei
verstaan wordt:
He sailed down the Thames in Hij voer den Teems af op de Brit-
the {ship) Sritannia, tannia.
De eigennamen van menscben hebben dikwerf een lidwoord, wan-
neer men personen bedoelt, die naar hen, welke deze namen voer-
den, gelijken;
He is the Cicero of his age, Hij is de Cicero zijner eeuw.
'Every man is not a Newton, Ieder mensch is geen Newton,
Hehas the courage of an AchiU Hij heeft den moed van een' A-
les, chiles.
Wanneer de eigennamen in 't meervoud zijn, hebben zij ook 't lid-
woord vóór zich:
He is one of the Stuarts, Hij is een der Stnarts.
She is of the family of the Ho- Zij is van de familie der Howards,
wards,
In 't Engelseh maakt men over 't algemeen, minder gebruik
van 't lidwoord, dan in 't hollandsch. In 't algemeen kan men
als grondregel stellen: het lidwoord wordt weggelaten daar, waar
meu slechts in 't algemeen van een* persoon of van eene zaak
spreekt. Een voorbeeld moge ter opheldering dienen:
We admire the strength of hor- Wij bewonderen de kracht der paar-
ses, den.
Het lidwoord de, vóór. kracht, is hier vertaald, omdat er van
eene bepaalde kracht gesproken wordt: de kracht der paarden, na-
melijk; maar 't lidwoord wordt vóór paarden weggelaten, omdat
men hier van deze diersoort in 't algemeen, en niet van de paar-
den van dezen of genen in 't bijzonder spreekt, — Deze regel is do
grondslag der overige.