Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
154. ENGELSCHE
Opstel over de Tusschenuerpselsi
135.
Helaas! wat hebt gij gedaan? Gij hebt u zeiven ongelukkig
gemaakt 1. Foei schaam u! gij weet zeer wel, dat dit scliati'
delijk 2 is. Houdt den dief! boodt den dief! bij beeft al ons
geld gestolen 3. O! welk eene vreugde! wie had dit verwacht!
Slil! stil! wat boor ik? Beiveeg u 4 niet, wij zullen weldra
welen wat het is. Het komt nader 5, sus! Genoeg, Mijnheer!
Ldat ons nu maar aan bet tweede deel der spraakkunst, name-
lijk aan de woordschikking C, beginnen. Gij bebt gelijk; dit
zullen wij doen; maar wees steeds oplettend en leg u toe op de
engelsche taal, die u zeer nuttig zal zijn.
1 to render. 3 to steal. 5 to draw near.
2 shameful. 4 to stir. 0 syntax.

TWEEDE AFDEELING.
OVER DE SYNTAXIS.
EERSTE HOOFDDEEL.
De Syntaxis of Woordvoeging leert ons 't regt gebruik der woor-
den, hunne betrekking en beheersching, schikking, plaatsing en
zamenvoeging, om een' zin te vormen.
Over het gebruik der Lidwoorden.
(Zie ook bladz. 3 en 4.) *)
De eigennamen van menschen, landen , eilanden , steden, dorpen ,
enz. worden zonder lidwoord geschreven:
Ifilliam writes, Willem schrijft.
"England is populous, Engeland is volkrijk.
London is great, Londen is groot.
Uitzonderingen zijn: the Netherlands, de Nederlanden j the Zfni-
*) Wij verwijzen bier — en zullen dit ook in 't vervolg doen —
naar 't vroeger gezegde, omdat het voor den Leerling nuttig is zich
't reeds geleerde nog eens opzettelijk te herinneren, en zoo 't eene
met het andere in verband te brengen.