Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST.
153
dal dit hei ergste 5 is, wat mij in deze omstandigheid 6
overkomen 7 kan ; maar ik weet het veel heler. Hij is een groot
redenaar 8, %oo niet^ de grootste van allen, die ons land ooit
voorthragt 10. Hij geliet zich 11 alsof hij krankzinnig 12
ware; waartoe diende dat? Hoe begeerig ik ook 13 hen om
het te welen, wil ik het toch niet vragen. Hij leeft zeer he^
krompen 14, nielïcgenslaande hij overvloedig van geld heeft.
Of hij rijk of arm is, hij moet aan de wellen van zijn land
gehoorzamen; is hij niet een onderdaan zoowel als wij? Rijken
en armen zijn in dit geval elkander gelijk; ten minste, zij be-
hoorden bet te zijn. Het is inderdaad zoo.
9 if not. 13 however desïrons.
10 to prodaee. 14 to keep a miserable
11 ho made. house.
12 insane, mad. 15 abundance.
5 the woist.
6 case.
7 to befall,
8 orator.
TIENDE HOOFDDEEL.
Over de Tusschenwerpsels,
Tosschenwerpsels zijn woorden, die gewaarwordingen of aandoenin-
gen der ziel aanduiden. Zij worden verdeeld in eenige soorten , vol-
gens de gewaarwordingen, die zij te kennen geven; als:
VAN DROEFHEID: alas! helaas! ah! ach! ol o!
van blijdschap: huzzaI hoezeel hat ha! ha! hal oh joy! welke
vreugd!
van verbazing: dear me! good gracious! wel! hemel!
van verachting: pshaw! weg! bah! pho! foei! fye tipon it! foei!
VAN AFKEER: away! weg!
SMEEKENDE; ^ray/ eilieve! oh! och! help! help!
oir TE GROETEN: hail! heil! welcome! welkom!
OM TE ROEPEN: hem! hem! ho! hol ho there ! hei daar!
OM TE STILLEN: hush ! stüI hist! susl
Sommigen rekenen ook tot de tusschenwerpsels do volgende uit-
drnkkingen of uitroepingen:
Stop thief!
Fire! -fire!
Good God!
Lack a day!
Come on! cheer up!
For shame !
Wonderful!
Houd den dief!
Brand! brand!
Goede God!
Helaas!
I^loed gehouden I
Schaam u !
O wonder!