Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
152.
ENGELSCHE
b)

Ï

voorzigtig zijn. Wij zullen dit met stilzwijgen voorltjgaan 3,
omdat uw vader 't verkiest; wij zouden anders ons gevoelen
gezegd hebben. Hij zal er niets aan doen 4, tenzij gij tot hem
spreekt; hij wil de zuivere 5 waarheid welen. Vertrouwt O gij
ons dan niet ? Neen ; want gij lieht mij onderscheidene malen
bedrogen. Ik stem liet toe 7, mits dit stuh 8 er orider he»
grepen zij 9. Gij moet uw* neus niet steken in 10 de zaken
van anderen 11, omdat gij n daardoor gebaat maakt. Ik heb
belang 12 bij die zaak , daarom wil ik er naar vernemen.
3 to pass by. 6 to trust.
4 have nothing to do 7 to agree to it.
with it. 8 article.
5 naked; pure. 9 to be included.
133.
10 not to pry into;
11 other people's
concerns.
12 to be interested.
Wij werden kwalijk 1 behandeld 2; maar wij zullen ons
wreke?i 3. Deze vorst deed ztjne intrede 4 met pracht 5 en
/«25/cr 6, dewijl zijne getrouwe 7 onderdanen 't verhozen.
Eerst kunnen wij dit doen ; verder kont gij hem om raad
vragen. Ik heb hem gisteren gezien ; ik heb hem zelfs gespro-
ken. Hiervan wislen wij niets; het verwondert ons zeer, dat gij
ons daarvan niet gesproken hebt. Ik had groote verwachting 8.
van hem ; maar bij heeft cr niet nan beantwoord 9. Ik zal mij
in die zaak bij u voegen 10, mits gij uiv woord houdt 11.
Ik wensch u van harte 12 geluk 13 met 14 den goeden uit-'
slag 15, evenwel zijt gij 't gevaar nog niet geheel te boven 16
Gij hebt gelijk; ik zal in alle opzigten oplettend zijn.
1 ill.
2 treated.
3 to avenge one's self.
4 to make one's entry.
5 pomp.
6 splendour.
7 faithful.
8 expectation.
9 to answer.
10 to join with.
11 you be as good as
your word.
Pi®. 134.
12 heartily.
13 joy.
14 of.
15 issue.
16 out of.
Alhoewel 1 *t zoo ware 2, hadt gij toch ongelijk; hierom^
trent 3 is ieder Hmet mij eens 4, Hij heeft mij gezegd,
1 although. 3 about this. 4 to agree with me.
2 was.
ill