Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
150. ENGELSCHE
gelezen? Neen; de tijd lieeft liet mij niet toegelaten. Ik vreesde
mishruih van uw geduld ie maken 6 , anders bad ik 't nog
eenigen tijd gehouden 7. Zij doen 't onder voorwendsel 8,
en trachten mij te bedriegen ; dit beb ik reeds sedert lang
bemerkt. Toen dit voorviel, waren wij met ons schip op de
hoogte van 9 Corsica; dit beb ik zeer vèl onthouden. Ilij
deed het uit 10 hoosaardigheid 11 of nijd 12 , maar hij zal
er herouw over hebhe^i 13. Zoodanig zijn de tegenlieden 14
der fortuin; daarenboven beeft men mij mt\ verachting 15 he^
handeld 16,
6 to trespass npon one's 9 off. 13 to repent of.
patience, 10 out of. 14 traverses.
7 to keep. 11 malice. 15 contempt.
8 pretence. 12 envy. 16 to treat.
NEGENDE HOOFDDEEL,
Over de Voegwoorden,
De voegwoorden dienen om twee woorden, en ook de onderscheidene
deelen van een* volzin, met elkander te verbinden; b. v.: Christmas
and Ascension-day are exclusively Christian Holidays, for none but
the Christians celebrate them; het Kersfeest en de Hemelvaartsdag
zijn uitsluitend Christelijke feestdagen, want slechts de Christenen
vieren die. Hier zijn dus de woorden and, for en but voegwoorden.
Zij worden, even als de bijwoorden, volgens hunne beteekenis, in
verschillende soorten verdeeld, als in:
VERBINDENDE: ««£?, en; or, of; also, too, ook; likewise, ins-
gelijks; neither, nor, noch; even, zelfs, wat meer is.
TEGENSTELLING AANWIJZENDE: lut, maar; yet, cchtcr; however,
doch; notwithstanding, niettegenstaande.
KEDEN GEVENDE: /or. Want; since, dewijl; because, omdat;
whereas, terwijl, in plaats dat, aangezien.
UITSLUITENDE: beside, besides, behalve; save, nitgenomen; except,
uitgezonderd.
VERKLARENDE: to Wit, te wctcn; namely, namelijk; viz {vide^
licet), dat is, te weten;/<?r example, for instance, bij voorbeeld.
VOORWAARDELIJKE: mits; when, indien; unless, ten-
zij ; if, indien.
REDEN vooRTZETTE^^Dii:: further, verder; finally^ ten laatste;
f then, dan.