Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST. 149
teer wel wist. Wij onlvingen brieven op 4 brieven, maar wij
antwoordden niet; hadden wij geen gelijk ? Ik wil uwe zaak
niet heslissen 5, doe dit zelf. llij treedt 6 in de voetstappen 7
van zijne voorgangers 8, en overtreft 9 ons allen. Hij speeldo
op 10 de viool 11 , en uw neef op de fluit 12 , terwijl uwe
jongste zuster zong. Zij zijn aa7i de zaak hezig 13; heb dus
gedold tot zij gereed zijn. Dit is boven onze verwachtijiq 14;
liet valt 15 geheel anders uit. Zij lasteren 16 ons achter 17
den rug; dit beeft mijn broeder zelf gehoord.
4 upon. 9 to outdo. 14 what we erpectcd,
5 to decide. 10 on. 15 to fall out.
6 to tread. 11 fiddle; violin. 16 to rail at.
7 footstep. 12 flute. 17 behind.
8 predecessor. 13 about.
129.
De rampen 1, die ons boven 't hoofd hingen 2 , maakten
ons bevreesd. Het duurde 3 hijna 4 't gansche jaar door 5,
maar 't heeft ein del ijle opgehouden 6. Hij is ten achteren 7
in zijne zaken, bij heeft ze verzuimd 8. Gij kunt het vinden
omtrent het einde 9 van 't bock. Zult gij ons nu betalen?
Ik zou 't gaarne doen , maar ik heb geen geld bij mij. Hij
kleedt zich naar 10 de spaansche 11 mode, en gij kleedt
u naar de engelsche. Ik ben er niet langer dan 12 zes weken
geweest; hetgene gij dus verhaald hebt, is onmogelijk; en ik
vergis mij niet, zoo als gij verondersteldet. Gij gaat van 't
eene uiterste 13 tot het andere over, wat zal 't gevolg 14
van dat alles zijn ?
1 evils. C to cease. 11 Spanish.
S to hang. 7 behind. 12 not above.
3 to last. 8 to neglect. 13 extreme.
4 almost. 9 end. 14 consequence.
5 through. 10 according to; after,
N®. 130.
Ilij heeft 1 van 2 koude, laat hem zich warmen. Dat boek
handelt 3 over 4 de onsterfelijkheid 5 der ziel; hebt gij 't
1 to tremble. 3 to treat. -5 immortality.
2 with. 4 npon.