Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
148. ENGELSCHE
j}€ti 2 is. Het gaat 3 naar 4 den nacht; wij zullen de zaalï
tot morgen uitstellen , en haar dan ten einde brengen. Dat is
zoo geweest van de schepping 5 der wereld af tot op heden ,
cn 't zal altijd zoo blijven, eu nooit verandoren. Ik zat tus'
sche7% Q hen heiden 7,cn moest mijne lotgevalleii 8 zeer breeds
voerig 9 verhalen. Zij waren verwonderd over 10 hetgene zij
boorden, en hehendeit 11, det ik veel geleden bad. Dit is
gedaan op 12 uw hevel 13, weet gij dat niet meer? Ik had
bet vergelen, vergeef 't mij. Wees dan zm H vervolg 14 op-
lettender , en vergeet niel wat gij gezegd of gedaan bebt, in-
dien 't van cenig gewigt 15 is.
2 goce, 7 them hoth. 32 at.
3 it draws. 8 adveutures, 13 command.
4 towards, 9 amply. 14 iu futare.
5 creation. 10 at. 15 importance,
6 betwist. 11 to ackaowledge,
127.
Op mijn woord, bet is zoo; gij moogt mij gelooven. Ik was
altijd op de heen 1, en had geene rust; dit verveelde 2 mij
op 't laatst. Dat kan niet anders zijn. Op welken grond 3
gelooft gij dat alles? Vraag bem dit zelf, ik weet niels van de
zaak, llij verraadt 4 u onder den schijnt 5 van vriendschap;
Lij is een slecht mensch. Wat wilt gij van 6 mij bebben ?
Spreek dan; kan ik u van dienst zijn? Dat zal ik u op een'
anderen tijd zeggen. De zon is onder 7, bet wordt 8 duister 9,
laat ons naar bais terugkeereo. Ik zal « die boeken bij do
eerste gelegeelheid zenden, lees ze met oplettendheid, ca
gij zult vinden, dat zij veel goeds bevatten 11.
1 on my feet, 5 show. 9 dark.
2 to tire. 6 from, 10 opportnnity,
3 ground. 7 down. 11 to contain,
4 to betray; 8 to growj
IV°. 128.
Zij deden 't met opzet 1 ; of denkt gij , dat ik *t niet ge-
zien beb? Ilij speelde 2 mij een' treh 3, zoo als gij zelf
1 on purpose. 2 to put upon, 3 trick.
mk