Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 155
Imd 3, anders is 't onmogelijk. Gij zult mijne geheimen niet
■welen , geef n maar geene moeite 4. Ik riep hem hij 5 zijn'
eigen' naam, en hij kwam oogenhlikkelijk; dus had hij mij
gehoord, 't Geraas G was over 7 deze hleinioheid 8; zij
handelen even als kinderen, die niet wijzer zijn. Het gebeurde
honderd jaren daarnia 9 en meer lOj loo ah degesehi'ede^ns'11
ons verhaalt. Er kwam een verschil 12 tusschen die vrienden 5
dit speet mij, want ik ben tegen alle oneenigheden en twis-
ten. Ik heb uwe zusier gezien, den dag vóór de bruiloft 13,
zij bevond zich wèl cn was buitengemeen vrolijk.
3 taken place. 6 stir. 10 and above.
4 trouble, zonder 7 about, 11 history.
meervoud, 8 trifle. 12 difference.
5 by. 9 after. 13 wedding.
125.
Het werd gedaan z» U hijzijn 1 van al de leden der verga-
dering; want zij badden zich wanordelijk gedragen 2. Wee-
nen 3 ligt aan den Donau 4, en is de hoofdstad van geheel
Oostenrijk 5. Hij is in 6 eene goede luim 7, en zal u gewis
geven wat gij verlangt; ten minste dit veronderstel ik. Ik
zal bet doen om u te gehoorzamen 8, cn omdat gij veel toe-
gehraqt 9 hebt tol mijn geluk. IWyis op de daad betrapt
wij zijn dus zeker, dat hij schuldig 12 is. Ilij steekt 13 tot
over de ooren 14 in schulden , en heeft geen' cent 15 om to
betalen. Laat hem bij mij komen, ik zal hem geld loenen,
Z03 als ik hem beloofd beb; ik weet dat bij ongelukkig is. Gij
zijt zeer edelmoedig, Mijnheer!
1 before the eyes. 6 in. 11 to take.
2 to behave disor- 7 huraonr, 12 guilty,
derly. 8 in obedience to yon. 13 to bè.
3 Vienna. 9 to contribute. 14 overhead and cars.
4 upon the Danube. 10 in the fact, 15 farthing,
5 all Austria.
N^ 126.
"VVlj zullen gereed zijn , voordat bet jaar ten einde 1 geloo-
1 about.
10*