Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
146.
ENGELSCHE
122.
Die landlieden arbeiden van den morgen lot den avond, en
worden wel hetaald 1 voor ban werk ; zij leven zoo tevreden
als 2 lioningen. Hij studeert 's morgens van acbt tol één uur;
cn wandelt 's middags, wanneer 't goed weer is, van vier lot
vijf. Die schilderijen 3 hingen aan den muur, cn behoorden
a:>n nw' grootvader, aan wien de schilder 4 ze verkocht beeft.
Binnen 5 drie dagen zullen wij weten wat er van hem gewor-
dend is, en dan zullen wij ons besluit omtrent die zaak nemen.
Hij heeft het zonder re/Ze/* 7 gedaan, dit verwondert mij H meest
van alles. Hij is voor ons, naar tegen die eerlijke lieden, en
dit is eene groote moeijelijhheid 8. Hij ia ver beneden dien
man, maar hij gelooft het niet,
1 well paid. 4 paintcr, 7 cause.
2 as content as. 5 within. 8 difficulty.
3 pictures. 6 become.
1\'°. 123.
Z\\ deden 't huiten 1 uwe toestemming 2, zij verdienen
das streng 3 gestraft le worden. Binnen de7i tijd va7i een
mir 4 zal hij terug zijn, en dan zullen wij die z^^Vheginnen 5.
Dit gaf aa7ileiding 6 tot onze oneenigheid 7, tegen onzen wil.
Dat is voor mij onhegrijpelijh 8; gij moet het mij alles uitleg-
gen , indien gij ten minste wilt, dat ik u gclooven zal. Gij
weet, dat zij hove^imate 9 verhwistend zijn 10, en dat er
geen dag omgaat 11 of zij gaan uit 12 ; hierover waren wij
zeer misnoegd, cn niet zonder reden. Zij zullen zich zeiven ^
op deze wijs, te gronde rigten 13. Daar was niemand dan 14
ih 15 toen voorviel.
1 without.
2 leave.
3 severely.
4 an hour's time.
5 to go about,
0 occasion.
7 division.
8 incomprehensible.
9 beyond measure.
10 to be extravagant.
11 scarcely a day pas-
12 without their going
out.
13 to ruin one's self.
14 beside; besides.
15 myself.
ses.
124.
Er heeft iets a7iders 1 tusschen 2 u cn haar plaats ge^
1 something else, 2 between.