Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST, 145
The picture hangs againü the De schilderij hangt aaa den muur.
toall,
To dry agaimt tke fire, Bij 't vuur droogen.
Opstellen over de Voorzetsels.
120.
ilij sprak vnn die zaah 1 , maar ik antwoordde niet; cn ik
geloof, dat ik zeer vèl gedaan heb. Dat is boven onze krach-
ten 2, dat verzeker ik u ; maar gij gelooft bet tegendeel. Uw
neef kwam op 3 een' vrijdag, en vertrok de volgende week;
maar uw broeder is meer dan 4 zes weken hier geweest. Wij
maakten 5 een' grooten omweg 6, omdat wij lust haddett 7
te wandelen; cn wij kwamen tegen 8 den avond t'buis. IleC
$pijt mij , dat ik 't niet geweten Iieb; dan zou ik met u ge-
gaan zijn. Hij stelt mij uit 9 van dag tot dag, maar bij zal
mij niet meer bedriegen ; ik zal op mijne hoede zijn.
1 ahout that matter. 4 above. 7 to like; to have a mind.
2 strenglh, {heeft geen 5 to went, 8 toward.
meervoud.) C way round, 9 to put o£f,
3 on,
N®. 121,
Ik verlaat mij 1 op uwe belofte; gij weet, dat ik geloof
sla aait 2 hetgene gij zegt. Hij ging gisteren avond te elf
ure naar bed, en stond dezen morgen te zes ure weer op. Zij
gaan morgen naar huiten 3 cn blijven daar denkelijk 4 om-
trent veertien dagen. Ik hen voornemens 5, om eerst geheel
Engeland te doorreizen 6, cn vervolgens van Londen naar Pa-
rijs te gaan. Mijne broeders zijn niet t* buis; zij zijn op de
jagt gegaan met uw' oom. Dit dorp is drie mijlen van 7 die
plaats, gij zult daar beden niet aankomen. Zij wonen regt
over 8 den bakker, aan deze zijde van de straat. Zij gaat
van huis tot buis, cn van straat tot straat. Hij is ziek ge-
weest van Paschen tot Pinksteren ; maar nu is bij hersteld.
1 to rely. 4 probably. 7 off.
2 to give credit to.' 5 to intend. 8 right over against.
3 iato the country, G to travel all over,
10