Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST.
143
On en upon komen ook nog ?oor in de volgende spreekwijzen:
On'foot.
On horseback,
On a sudden.
On these conditions.
To lay a blame on one.
To play on the {violin) fiddle,
On purpose,
Take pity on me,
1 rely on your promises.
Upon oath,
A bill upon a merchant.
Upon my word,
Upon pain of death.
To live upon bread.
Upon the whole matter^
I depend upon him,
A tax upon paper,
To bestow a favour upon one.
Te voet.
Te paard.
Plotselings.
Op deze voorwaarden.
Iemand van eene slechte daad be-
schuldigen.
Op de viool spelen,
Met opzet.
Heb medelijden met mij.
Ik verlaat mij op uwe beloften.
Met eede.
Een briefje op een' koopman.
Op mijn woord.
Op doodstraffe.
Van brood leven.
Alles wèl overwogen.
Ik haog van hem af.
Eene belasting op 't papier.
Iemand eene gunst bewijzen.
Among, onder, in bet midden, duidt eene plaats aan:
He remained among us. Hij is bij of onder ons gebleven,
He got away from among them. Hij maaktezich uit hun midden weg.
He ran in among the naked swords. Hij liep tusschen de bloote degens in.
He is reckoned among the great Hij wordt onder de groote man-
men, nen gerangschikt.
Among the "Romans, Bij de Romeinen.
Out from among all, Ven onder allen.
After, na, volgens, duidt somtijds eene plaats aan:
He comes after you, Hij komt a achterna.
Meestal duidt het den tijd aan:
After her death.
Some while after,
The next day after,
After I was gone in,
After we were sat down.
Next after this.
Na haren dood.
Eenigen tijd daarna;
Den volgenden dag.
Nadat ik binnen gegaan was«
Zoodra wij gezeten waren.
Onmiddellijk daarna.
After beteekent ook naar, volgens, in navolging van:
After the ancient custom,
After his example,
After {according io) the "English
fashion.
After the same manner ^
Naar de oude gewoonte.
Naar zijn voorbeeld.
Naar de engelsche mode.
Op dezelfde wijs;