Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
140.
ENGELSCHE
To he at peace ,
In vrede ziin.
Het komt ook voor in de volgende en in een groot aantal andere
spreekwijzen:
He is ai hand.
At your command.
At my bidding,
At my ease.
At one blow.
He is at it, etc.
Hij 13 bij de band.
Op nw bevel.
Op miju verzoek.
Op miju gemak.
Eensklaps.
llij is er bij, enz.
'Near, digt bij, duidt eene plaats aan:
Inear the church,
Come near, to see it,
Near the king ,
It is near at hand,
Bij de kerk.
Kom nabij, om het te zien.
Digt bij dun koning.
Het is niet ver.
Near beteekent ook bijna, veelal met betrekking tot den tijd:
The winter draws near,
Near about a thousand.
He was near being killed.
De winter nadert.
Digt bij de duizend.
Hij werd bijua gedood.
Up duidt eene beweging aan naar boven :
From the ground up, io .
To stand up,
He creeps up ,
Te look up,
The sun is up.
To go up a hill,
Vp one pair of stairs,
I rose up io make reply,
Van den grond, tot aan ....
Overeind staan.
Hij kruipt op.
Naar boven zien.
De zon is op.
Op eeu' heuvel klimmen.
Op de eerste verdieping.
Ik stond op om te antwoorden.
Het duidt ook 't einde aan, 't laatste gedeelte van eene daad, de
voleindiging derzelve:
The quarter is up.
Drink it up ,
To fold up a letter,
Het vierendeel jaars is om.
Drink het uit.
Een' brief toevouwen.
Down, beneden, duidt eene plaats aan :
He is down,
He ran down.
Lying down jlat on his belly,
Vp and doion,
To go down the hill,
Down the stream.
To fall doion into an abyss,
Come down.
Hij is beneden.
Hi) liep naar beneden.
Plat op den buik liggende.
Op en neer,.
Bergaf gaan.
Met deu stroom af.
In een' afgrond vallen.
Kom beneden.