Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST. 139
Between, leiwlxt, tusschen, duidt eene tusschenruimte, zoowel
Tan tijd als van plaats, aan:
The space between. De ruimte tusschen beide.
Between the table and the chair, Tusschen de tafel en den stoel.
Between youth and old age. Niet jong en niet oud, van mid-
delbare jaren.
Men zegt ook:
Many words passed betwixt us, Er werden vele woorden tusschen
ons gewisseld.
Beneath, beneden , duidt eene plaats aa n:
When he came beneath. Toen hij beneden kwam."
Beneath him, Onder hem.
Beyond, over, voorbij, wordt meestal gebezigd met betrekking
tot eene plaats:
Beyond ihe river. Aan gene zijde der rivier.
Beyond the Alps, Over de Alpen.
Beyond sea , Over zee.
From beyond sea. Van over zee.
Het duidt ook eene meerderheid aan :
Beyond measure. Bovenmate.
Beyond you. Meer dan gij.
Beyond what is necessary, Meer dan noodig is.
To go beyond one. Iemand voorbijstreven.
At, te, in, aan, tot, heeft onderscheidene beteekenissen, en duidt
verschillende betrekkingen aan, waarvan wij alleen de voornaamste
zullen noemen.
Het geeft eene plaats te kennen, wanneer er geene beweging wordt
aangeduid :
At London, Te Londen.
Ai sea. Ter zee.
At church, In de kerk.
At home, Te huis.
Het duidt ook een' tijd aan :
At this time, Te dezer tijd.
At another time. Op een* anderen tijd.
At two o'clock, Te twee ure.
Men vertaalt het dikwerf door in:
At random, In 't wild.
At a word, In één woord.