Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
138. ENGELSCHE
Under four thousand, Minder dan vier daizend.
To heep under. Onderhouden.
He is under me. Hij staat ouder mij.
He is under restraint, Hij is onder den band;
To tread under foot. Onder de voet treden.
To he under an oath. Onder een* eed slaan.
Men zegt ook:
Under colour of. Onder schijn van."
Under pretence of. Onder voorwendsel van.'
Under the name of. Onder den naam van.
' Through, door, duidt de plaats en den tijd aan:
Through all France, Poor geheel Frankrijk.
To look through a grate. Door de trah'es kijken.
Quite wet through , Dóór en dóór nat.
Almost all the year throttgh, Bijna 't geheele jaar door.
m Het geeft ook de oorzaak te kennen , de beweegreden, enz.:
If To perish through cold. Van koude omkomen.
Through want of skill. Door gebrek aan bekwaamheid.
Through him. Door hem.
Ahove, boven, duidt eene plaats aan :
From ahove , Van boven.
He sat above me. Hij zat boven mij.
I-

Het geeft ook eene verheffing of meerderheid te kennen:
Ahove our strength. Boven onze krachten.
E I am ahove these things. Ik ben die dingen te boven.
I 1 value honour ahove life, Ik schat de eer boven het leven.
" To be above one. Iemand overtreffen.
1 He got above them all. Hij streefde hen allen te boven.
I Men zegt ook:
5 Ahove two years before, Meer dan twee jaren te voren.
Below, beneden, duidt eene plaats aan:
Is he helow ? Is hij beneden ?
As shall he said helow, Zoo als lager zal gezegd worden.
Men zegt ook:
Zt is heloio you to do so, Het is beneden n dit te doen.