Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST.
137
In beeft betrekking op den tijd, de plaats, den toestand, de wijze
van bandelen, enz.
Me was lorn in that year.
He dwells in the city,
Hij was in dat jaar geboren.
Hij woont in de stad.
Het heeft ook andere beteekenissen, als :
One in ten. Één van de tien.
While your hand is in.
To give in evidence.
He held me in.
Terwijl gij aan den gang zijt.
Tot bewijs bijbrengen.
Hij hield mij terug.
Into wordt gebruikt bij werkwoorden, die eene beweging aan^
duiden :
He retired into the country,
Over duidt eene plaats aan :
That hangs over our heads,
Over the way,
Over head and ears,
Over the sea.
Het beteekent ook meer dam
Not over six months.
Not over a year,
Hij ging buiten wonen.
Dat hangt ons boven 't hoofd.
Aan den anderen kant van den weg.
Tot over de ooren.
Aan gene zijde der zee.
Niet meer dan zes maanden.
Niet meer dan een jaar.
Men gebruikt het ook in plaats van too much , te veel
Over much ease,
Over long.
Het komt ook voor in
Over night,
Over and alove,
The danger is over.
Over all the rest.
Over and over again.
Al te veel gemak.
Al te lang.
Den vorigen avond.
Daarenboven.
Het gevaar is voorbij,
Over al de anderen.
Dikwerf op nieuw.
Vnder, onder, duidt gewoonlijk eene plaats aan; 't heeft ook de
beteekenis van minder, en geeft dikwerf een* staat van onderwerping
en onderdrukking te kennen :
Under the chair , Onder den stoel.
Under the earth. Onder de aarde.
From under the ground, Van onder den grond. *
Under twenty years of age. Beneden de twintig jaar.
Agréât deal under what it costs. Veel minder dan hel kost.