Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
136.
ENGELSCHE
Het heeft nog meer beteekenis, zoo als in de volgende spreek-
wijzen :
Higher ly a hundred feet,
Street hy street ,
By turns.
By stealth.
By agreement,
By the mother's side,
By moon-light,
He is hy himself.
Honderd voet hooger.
Van straat tot straat.
Bij beurten.
Steelsgewijze.
Met overeenstemming.
Van moeders zijde.
In den maneschijn«
Hij is alleen.
With, met, duidt gewoonlijk eene v er zelling, eene vereeniging,
enz. aan:
We will go with you,
You were with him,
Wij zullen met u gaan.
Gij waart bij hem.
Het duidt ook 't middel, ^iwerUuig, de wijze aan, b. v.:
To cut with a Jcnife, Met een mes snijden.
He killed her with his own hand. Hij doodde haar met eigene hanä.
Het heeft ook nog andere beteekenissen, als:
To die with hunger.
What does he want with us ?
He did it with a good will.
Sir / a word with you.
With the help of God,
With much trouble,
Surrounded with the sea.
To compare things one with an"
other.
To be in favour with some body,
That avails but little with me,
1 entrust you with my secrets,
etc.
Van honger sterven.
Wat wil hij van ons hebben ?
Hij deed het gaarne.
Mijnheer! een woord, als 't u be-
lieft.
Met Gods hulp.
Met veel moeite.
Door de zee omringd.
Dingen met elkander vergelijken.
Bij iemand in gonst staan.
Dat helpt mij weinig.
Ik vertrouw u mijne geheimen toe»
enz.
Within, in, is iets, dat in cenige plaats of tijd begrepen is:
They are within ihe house.
Within the limited time.
Within a few days.
Zij zijn in 't huis.
Binnen den bepaalden tijd.
In (binnen) weinige dagen.
Without is het tegenovergestelde van within:
He stands without the gate, Hij staat buiten de poort.
Het is ook het tegenovergestelde van with:
Go without him, Ga zonder hem.