Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
334
ENGEL5CPIE
To stoat ook bij een groot aantal werkwoorden, als:
IFe agree io it ,
To account io one.
He arrogates too much to himself.
What do you answer io it?
He applied himself to ihe En-
glish language,
BeiaJce yourself io us,
They belong to him,
To bow io one.
To consent io a thing,
To contribute io a thing.
He cleaves to that opinion,
He nods to us,
To go to ihe play,
You must yield to it,
I promised that io her,
I owe it io you ,
I return io the country,
It belongs io her ,
Submit io it,
vVij stemmen het toe.
Iemand rekenschap geven.
Hij matigt zich te veel aan.
"VVat antwoordt gij daarop?
Hij legde zich toe op de engelsche
taal.
Neem uwe toevlugt tot ons.
Zij behooren hem.
Voor iemand buigen.
In iets toestemmen.
ïot iets bijdragen.
Hij kleeft dat gevoelen aan.
Hij knikt ons toe.
Naar den schouwburg gaan.
Gij moet er u aan overgeven.
Ik beloofde haar dat.
Ik ben *t u schuldig.
Ik keer terug naar *t land.
Het behoort aan haar.
Onderwerp er u aan.
Trom , van , duidt niet alleen den tijd aan, maar ook de plaats',
van waar men vertrekt:
From my youth,
From that time.
From ihe church,
He goes from the Hague,
Distant one from another.
Van mijne jeugd af.
Van dien t^ af.
Van de kerk af.
Hij gaat uit den Haag.
HEene van 't andere afgelegen.
Het beteekent ook
From ihe empress,
He came from you,
From the Romans,
From whom ?
van wege
Van wege de keizerin.
Hij kwam van iiwentwege.
Van wege de Romeinen.
Van wege wien? Uit wiens naam?
Het staat ook bij andere voorzetsels, en maakt dan eene bijwoor-
delijke uitdrukking uit:
From above. Van boven.
From beneath , Van beneden.
From without. Van buiten.
From within. Van binnen.
From between, Tosschen beiden weg.
For duidt de oorzaak, de beweegreden van eene daad of cmstan-
digbeid aan :
He loves her for her amiable qua- Hij bemint haar om hare beminne-
lities, lijke hoedanigheden.
To fight for the country, Voor 't vaderland strijden.