Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST.
133
To, aan, beteetent meestal eene toeëigeuing, toewijzing, een toe-
bebooren , enz.
I give it io her,
To do good to one,
Ik geef het haar.
Iemand goed doen.
De verschillende beteekenissen van io ziet mea in de volgende
speekwijzen:
A way to honour.
To go to the capital,
Help me to some wine,
We are now to treat of it,
He has wisdom, and adds to
wisdom courage,
That is lost to me.
Charity io all men,
Man's wisdom is folly io *)
Qod,
It is no prejudice to us,
You are nothing io us,
From top to toe.
To rise early to one's work.
That's to herself.
Twenty to one.
She has a covetous man io
her husband ,
ƒ have a title io it, etc.
Een weg tot eer.
Naar de hoofdstad gaan.
Geef mij wat wijn.
Wij zullen er nu over spreken.
Hij heeft voorzigtigheid , ea voegt
bij voorzigtigheid moed.
Dat is voor mij verloren.
Liefdadigheid jegens alle menschen,
's Menschen wijsheid is dwaasheid
bij God.
Het doet ons geen nadeel.
Gij zijt niets in vergelijking van ons.
Van 't hoofd tot de voeten , van
top tot teen.
Vroeg opstaan om te werken.
Dat gaat haar persoonlijk aan.
Twintig tegen één.
Zij heeft een' gierigen man.
Ik heb er aanspraak op , enz.
To, wordt ook bij vele bijvoegelijke naamwoorden geplaatst, als:
He was always affable io me,
To be disobedient to the master,
That is contrary to it.
Advantageous to you.
Subject to lie,
Exposed io the sun,
"Ready to begin,
This is inferior io that,
Thai was pernicious to our friend,
They were used to it,
Subjected io the emperor.
Visible io ihe attentive.
Fatal to thai nation.
He is polite io zis,
None is superior to him ,
To be unequal to a thing.
Hij was altijd vriendelijk jegens mij,
Den meester ongehoorzaam zijn.
Dat is er strijdig mede.
Voordeelig voor u.
Geneigd om te liegen.
Blootgesteld aan de zon.
Gereed om te beginnen.
Dit is minder dan dat.
Dat was onzen vriend verderfelijk,
^ij waren er aan gewoon.
Aan den keizer onderworpen.
Zigtbaar voor de opleUeuden.
Noodlottig voor die natie.
Hij is beleefd jegens ons.
Niemand overtreft hem.
Niet berekend voor iets zijn.
Älen zegt liever: Man's wisdom is folly before God,