Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
S P R A A K KU N S T.
131
teekenissen, alleen eene plaats aangeduid te hebben. Nu gebruikt
men ze, in figuurlijke zinnen, om ook andere betrekkingen aan to
duiden; b. v.: above, boven, below, beneden, duiden in eene let-
terlijke beteekenis plaatsen aan: I am above, ik ben boven; he is
lelow, hij is beneden. In een' figuurlijken zin beteekent above,
onder anderen, overtreffen; als: he is above us, hij overtreft ons;
en below, laag, gemeen, als: you think it below you, gij denkt,
dat het beneden oi te laag voor n is.
Daar de kennis der voorzetsels, in 't Engelsch, van 't grootste
belang is, zullen wij hierover wat uitvoeriger zijn.
JJitlegging der Voorzetsels,
Of, van, duidt eene bezitting, een toebehooren, eene uitwerking
of een gevolg, enz. aan; b. v.;
The house of uiy friend,
Ile died of the fever,
This friend of mine,
This book of his,
That life of yours is death,
Het beteekent ook doon
Of his great mercy.
Of itself,
Be is praised of us,
We are seen of nobody,
Het huis van mijn' vriend.
Hij stierf aan de koorts.
Deze vriend van mij.
Dit boek van hem.
Het leven, dat gij leidt, is de dood.
Door zijne groote barmhartigheid.
Door zich zelf.
Hij wordt door ons geprezen.
AVij worden door niemand gezien.
Het heeft ook nog andere beteekcnissen, zoo als uit de volgende
spreekwijzen blijkt:
A friend of old,
I have a coach of my own,
» Of all things,
I had a bad journey of it,
* He came of a Thursday,
We never saw the like of you.
They are of our mind,
* That is of the latest.
He is none of the best,
Of his own head.
Een oude vriend.
Ik heb eene koets in eigendom.
Bovenal.
Ik bad eene slechte reis.
Hij kwam op een' donderdag.
Wij hebben nooit nws gelijke gezien.
Zij zijn van ons gevoelen.
Dat is wat laat bedacht.
Hij is geen van do besten.
Uit zich zeiven*
Het wordt ook gebezigd na vele bijvoegelijke naamwoorden, als;
To be fearful of a thing. Bevreesd voor iets zijn.
*) De uitdrukkingen, met een * geteekend, bcbooren tot de
gemeenzame spreekwijzen en worden niet dan in bijzondere gevallen
door kiesche schrijvers gebruikt.
9*