Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
ENGELSCHE
't beste, zoo als ik meermalen gezegd heb. AVij vonden dat
niet betamelijk; vrat was nwc gedachte? Ik zal er niets van
zeggen; ik zwijg liever. Zij slaan ons sloutmoedig tegen, wij
hadden dit niet verwacht. Dat geloof ik gaarne. Ik ben zeer
onverschillig 5 omtrent 6 die zaak, ik bemoei er mij niet
meer mede. Onze krijgslieden streden 7 onversaagd te Water-
loo en behaalden 8 de overwinning 9 ; de Franschen werden
geheel verslagen 10.
5 indifferent.
C about.
7 to fight.
8 to get, to obtain.
N®. 117.
9 victory.
10 defeated.
Ik zie ginder den man , van wien wij gisteren met uw' voogd
spraken; laat ons naar hem toegaan. Hij zegt 1 gedeeltelijk de
waarheid; maar wij gclooven niet alles, wat hij verhaald heeft.
Zij gaan deftig gehleed 2, en wonen in een prachtig 3 ge-
bouw 4. Z\] werden deerlijk uitgelagchen 5 , zoo als wij allen
verwacht hadden. Hij bedankte ons zeer nederig; toen wij dit
voor hem gedaan hadden. Deze lieden zullen u deugdelijk be-
talen, twijfel daar niet aan; wij kennen ben sedert vele jaren.
Gij spreekt altijd te diepzinnig voorons; wij kunnen niet begrij-
pen, wat gij zeg!. Dat is maar een voorwendsel 6, vrienden I
1 to
2 to dress.
3 stately,
4 building.
5 to laugh at.
6 a mere pretext.
N^ 118.
Dat is teeï ondoidelijk uitgedruht 1; teft minste, ik kan
't niet uitleggen 2, Zij zijn doorgaans achterhoudend 3, maar
ik weet er de reden niet van. Wij waren door en door warm,
en wilden dus niet bij 't vuur zitten ; wij hadden eenige uren
geloopen. llij wenscht 4 vorig dat te bezitten ; dat heb ik
gisteren en verledene weck gemerkt 5, Hij was in 't geheel
niet vrolijk; hij keek 6 ons zoo droevig aa7t. Gij kunt dit
zoo droogjes zeggen, dat ieder begint te lagcben. Dat was
1 to express.
2 to explain.
3 reserved.
4b to wish.
5 to perceive.
C to look at.