Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
Opstellen over de Bijwoorden, *)
110.
125
Wij hebben altijd gedoldig hanne beleedigingen en de lijnen
verdragen. Zij vielen 1 den vijand moedig aan. Zij stierven
ellendig, llij beloofde hel met weerzin. Ik kant mij slerk
aan 2 tegen dien maatregel 3. Hij bedriegt u Mcienlijk. Hij
vernam 4 naanwkenrig naar 5 die zaak. Zij zullen morgen,
overmorgen of aanstaande week wederkomen. Hebben zij u
verhaald wat eergisteren gebeurd 6 is ? Neen ; ik weet er
niels van , dat kan ik u verzekeren. Hebben nwe vrienden
verleden jaar eene reis gedaan ? Neen , zij zijn t' buis geble-
ven 7; zij hadden geene gelegenheid 8 om te reizen. Dal
schijnt mij toe onmogelijk te zijn; zij hebben immers geene
bezigheden 9.
1 to assault.
2 to oppose.
3 measure.
4 to enquire.
5 about.
6 to happen.
7 to remain; to stay.
8 opportunity.
9 occupation.
lv^ 111.
Doe oogcnblikkelijk wat ik q bevolen heb, en gehoorzaam
mij zonder uitstel. Deze lieden kwamen onverwachts; zij bad*
den mij niet gewaarschuwd 1. Zij zullen u in 't vervolg waar--
schuwen , wanneer zij weêr voornemens zijn te komen. Komen
zij dan niet maandelijks? Neen, dat scheelt 2 veel. Kwamen
zij eertijds niet wekelijks? Ik kan 't a niet zeggen. Waar er-
gens hebt gij onze vrienden ontmoet? In deze straat 3, Mijn-
heer ! in den winkel 4 van dien man. Vergist gij u niet 5?
't Is mogelijk. Men ziet hen overal, behalve 8 t'huis. Van
1 to warn.
2 to differ.
3 afreet.
4 shop.
5 are yon not mistaken?
6 except.
*) De bijwoorden zijn onder de volgende opstellen niet vertanld;
de leerling kan die alle vinden in de voorgaande lijsten , welke te
dien einde in do verschillende soorten gerangschikt en alphabetisch
gesteld zijn.