Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST.
121
quite, entirely. geheel.
enough , genoeg.
sufficiently, genoegzaam.
how great? hoe groot?
how much, how many? hoe veel?
abundantly, plentifully. overvloedig.
too much. te veel.
too Utile, te weinig.
at least. ten minste.
much, many *), veel.
few, little t). weinig.
6. Adverhs of quality, 6. Bijwoorden van hoedanigheid.
ahly. bekwaam.
becomingly, betamelijk.
admirably, bewonderenswaardig.
by mistake. bij misvatting, bij vergissing.
joyfully, cheerfully. blijmoedig.
honestly, braaf.
dreadfully, deerlijk, verschrikkelijk, vreesseUjk.
creditably, deftig.
so much the worse, des te erger.
deep. diep, diepzinnig.
thoroughly, door en door.
sorrowfully, droevig.
cooly, dryly. droog, droogjes.
foolishly, sillily. dwaselijk.
generously, edelmoedig.
plainly, eenvoudig.
miserably, ellendig.
willingly, gaarne.
*) Bij de woorden, die een gedeelte van het geheel aanduiden,
gebruikt men much; b. v.: much wine, veel wijn; much water,
veel water. Wanneer men verscheidene dingen van dezelfde soort
aanduidt, gebruikt men many; b. v.: many houses, vele huizen;
many looks, vele boeken.
t) Zoo ook Utile en few, b. v.: a little heer, een weinig
hier; a Utile milk, een weinig melk; doch a few hooks, eenige
weinige boeken. Utile money, few looks, zonder lidw., beteekent
weinig of geen geld, weinige of geene boeken.